Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erbaş Açıkel
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ugan Çatalkaya

Özel Hukuk Doktora Programı’nın amacı, özel hukuk alanında, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel sorunları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Ancak programın yegane amacı bu değildir; öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında edindiği bilgileri pekiştirmek ve günümüzde ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların ele alınmasında gerekli olan disiplinlerarası bakış açısını kazandırarak özgün ve bilimsel üretim yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek, bu programın en önemli amaçlarından biridir.

Özel Hukuk Doktora Programı altında yer alan dersler, öğrencilerin günümüzün özel hukuku sorunları hakkında uygulamaya yönelik bir bakış açısı kazanmasını sağlayacak şekilde geniş bir yelpazede yapılandırılmıştır. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler, Hukuk derslerinin yanında güz ve bahar dönemlerinde alacakları birer serbest seçimlik ders ile ilgi alanlarına bağlı olarak Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İktisat ve hatta İletişim Bilimleri Programları’ndan da ders seçme imkanına sahip olup, bu yolla disiplinler arası çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Özel Hukuk Doktora Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir.

Özel Hukuk Doktora Programı öğrencileri, beş alan, iki serbest seçimlik dersin yanında Seminer ve Araştırma Yöntemleri dersinin ardından doktora yeterlik sınavına girerler ve bu sınav sonrasında bir tez yazarlar.

Doktora Programı için öngörülen öğrenim süresi en az sekiz; en fazla on iki yarıyıldır. Lisans derecesi ile programa kabul edilenler içinse bu süre on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Dersler, çalışan öğrencilerin durumu dikkate alınarak çoğunlukla 18:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

İletişim: aslihan.acikel@khas.edu.tr