Müfredat ve Seçmeli Ders Havuzu

Zorunlu Dersler

GSS 598 Araştırma Yöntemleri (3 kredi)

GSS 501 Seminer (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

GSS 599 Tez (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

GSS 580 Proje (Kredisiz) Sadece tezsiz program için zorunludur.

 

Seçmeli Dersler

DES 503 Sanat-Tasarım Tarih ve Kuramları (3 Kredi)

DES 507 Tasarım, Kimlik ve Kültür (3 Kredi)

DES 508 Disiplinlerarası Stüdyo (3 Kredi)

DES 509 Tasarım-Sanat Atölyesi (3 Kredi)

DES 510 Tasarım, Sanat ve Kentsel Mekân (3 Kredi)

DES 511 Sosyal Tasarımın Meseleleri (3 Kredi)

DES 513 Sosyal İnovasyon İçin Tasarım (3 Kredi)

DES 514 İnsan Odaklı Tasarım (3 Kredi)

DES 516 İmge Kuramları ve Analizi (3 Kredi)

DES 517 Tasarım ve Toplum (3 Kredi)

DES 518 İleri Tasarım Araştırması (3 Kredi)

DES 540 Tasarım Yönetimi (3 Kredi)

DES 542 Tasarlama Metodları ve Süreçleri (3 Kredi)

DES 544 Bilgi Üretim Aracı Olarak Performatif Araştırma (3 Kredi)

DES 512 Tasarımda Ütopya ve Manifestolar (3 Kredi)

 

Tezli Program Toplam 24 Kredi

Tezsiz Program Toplam 30 Kredi