Sıkça Sorulan Sorular

 1. Lisansüstü program başvuruları nasıl ve ne zaman yapılmaktadır?
  • Lisansüstü programlara başvurular güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yapılmaktadır. 2019-2020 güz dönemi başvuruları 6 Mayıs 2019 – 10 Haziran 2019 tarihleri aralığında yapılacaktır. Tüm lisansüstü başvurular online olarak yapılmaktadır. Online Başvuru için tıklayınız. Elden veya posta ile evrak teslim etmek yoluyla başvuru yapılamamaktadır.

 2. Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
  • Not çizelgesi (Transkript)
  • Diploma
  • Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)
  • ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE - GMAT)
  • Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında ALES ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
   Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır.
   *Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programında ALES zorunluluğu bulunmaktadır.

  • YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, YÖKDİL, TOEFL )
  • Tüm yüksek lisans ve tüm doktora başvurularında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
   Sadece program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmamaktadır.
   *İletişim Bilimleri Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans programında YDS ya da eşdeğeri zorunluluğu bulunmaktadır.
   **İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans adayları (KHAS-İYS) Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu sınava girmek isteyen adayların Başvuru Takvimi nde ilan edilen tarihe kadar online başvuru formunu doldurmuş olmaları ve online başvuru sırasında “İngilizce yeterlik sınavına girmek istiyorum” kısmını işaretlemeleri gerekmektedir.

   Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans için geçerlidir. Bütünleşik doktora ve doktora başvurularında bu sınav kabul edilmemektedir.

  • Niyet mektubu
  • Adayın programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri max. 1000 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.
   Niyet mektubu örneği için tıklayınız.
   Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.

  • Referans mektubu
  • Online başvuru sırasında aday tarafından referans olarak belirtilen e posta adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Referans olan kişiler bu e postadaki linke tıklayarak referans yazabilirler.
   Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.

  • Araştırma önerisi
  • Tez ile ilgili hazırlanacak olan taslak raporda araştırmanın amacı, önemi, yeniliği, yöntemi vb. hakkında detay yer almalı ve max. 500 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.
   Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.

 3. Başvuru ve kayıt için istenen evrakların geçerlilik süresi nedir?
  • TOEFL 2 yıl geçerlidir.
  • YDS, e-YDS ve YÖKDİL 5 yıl geçerlidir.
  • ALES, GRE ve GMAT 5 yıl geçerlidir.

 4. TOEFL IBT skorunun geçerli kabul edilebilmesi için herhangi bir kural bulunmakta mıdır?
  • Yurt dışında tüm TOEFL sınav merkezlerinden, yurt içinde ise (ÖSYM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın “Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ ne göre dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlardan alınan, kurum kodu (7524) belirtilmiş, TOEFL-IBT sınav sonuç belgeleri esas alınmaktadır.

 5. Niyet mektubu nasıl yazılır?
 6. Başvuru sırasında YDS ya da eşdeğeri İngilizce Yeterlilik Belgesi olmadan başvuru yapılabilir mi?
  • Doktora programları ve tüm yüksek lisans programlarına başvuru yapacak olan adayların YDS ya da eşdeğeri belge ibraz etmeleri gerekmektedir.Sadece program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmamaktadır.

 7. İngilizce Yeterlik Belgesi olmayan adaylar için, YDS eşdeğeri olarak düzenlediğiniz İngilizce sınavınız var mı?
  • İngilizce dil belgesi olmayan yükseklisans adayları, Üniversitemizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilir ve alacakları skoru YDS eşdeğeri olarak kullanabilirler. KHAS İYS 13 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava girmek isteyen adayların başvuru tarihleri aralığında Online Başvuru formunu doldurmuş ve başvuru esnasında “İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek istiyorum” seçeneğini işaretlemiş olmaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili detaylar sınavdan birkaç gün önce tarafınıza e posta ile gönderilecektir. KHAS İngilizce Yeterlik Sınavı linki ile sınav hakkında bilgiye ve sınav örneğine erişim sağlayabilirsiniz.
   Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans için geçerlidir. Bütünleşik doktora ve doktora başvurularında bu sınav kabul edilmemektedir.

 8. Üniversitenizde düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı için ücret ödemek gerekir mi?
  • Üniversitemizde yapılan KHAS İYS ücretsiz olup, herhangi bir ücret ödemesi talep edilmemektedir.

 9. KHAS İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarısız olan adayların başvurusu geçersiz mi sayılır?
  • İngilizce dil zorunluluğu olan tüm programlar için, YDS ya da eşdeğeri belgesi olmayan, KHAS İYS de başarısız olan/sınava katılmayan yüksek lisans adaylarının başvurusu olumsuz sonuçlanmaktadır.

 10. Hangi program başvurularında portfolyo istenmektedir?
  • Film ve Drama yüksek lisans programı, “Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik, Oyunculuk” alanlarından seçilmek istenilen alanın başvuru sırasında mutlaka belirtilmesi ve Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik alan seçimlerinde, mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim edilmesi gerekmektedir. Dramatik Yazarlık, Yapımcılık ve Yönetmenlik için ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır. Portfolyo teslimini başvuruların son gününe kadar C Blok C404 nolu ofise yapabilirsiniz.
   Tasarım yüksek lisans programı, Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo hazırlamalıdırlar. Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar ise mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni hazırlamalıdırlar. Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.

 11. Mezun olunan lisans alanı dışında farklı bir alanda lisansüstü eğitim görmek mümkün mü?
  • Lisansüstü programlara başvuruda bulunmak için ilgili lisans alanından mezun olma şartı aranmamaktadır. Farklı disiplinlerden de öğrenci kabul edilebilmektedir.

 12. Alan dışı başvuru yapıldığında bilimsel hazırlık dersleri alınması zorunlu mudur?
  • Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar (lisans derecesi ile doktoraya başlayan öğrenciler) ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı zorunlu olmayıp, gerekli görülmesi halinde uygulanmaktadır.

 13. Tezsiz yüksek lisans diploması ile doktora başvurusu yapılması mümkün müdür?
  • Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına olmasına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, Resmi Gazete’ de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre “Tezsiz yüksek lisans programına 06.02.2013 tarihinden önce kayıt olan adaylar, aldıkları diplomaları ile doktora programı başvurusunda bulunabilirler.” Belirtilen tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programına kayıt olan adaylar ise ancak lisans diplomaları ile doktora (bütünleşik doktora) başvurusunda bulunabilirler.

 14. Bütünleşik doktora (lisans diploması ile) nasıl yapılır?
  • Şayet lisans diploması ile doktora başvurusu yapılacaksa, Lisansüstü Yönetmeliği’ne göre, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekmektedir. ALES başvurulan puan türünde min 80 ya da eşdeğeri ve YDS min 65 ya da eşdeğeri puan olması gerekmektedir.

 15. Aynı anda birden fazla lisansüstü programına başvuru yapabilir mi?
  • Maksimum 2 farklı programa başvuru yapılabilir.

 16. Lisansüstü programlara başvuru için ücret talep edilmekte midir?
  • Lisansüstü programlara başvuru ücretsizdir.

 17. Başvuru formunun doldurulması ve başvurunun tamamlanmasından sonra süreç nasıl işlemektedir?
  • Başvuruların sona ermesi ile birlikte, mülakat tarihleri hakkında bilgi adaylara e-posta yoluyla iletilir. Cibali kampüsünde mülakatlar yapılır ve sonuçları yine e-posta ile iletilir. Ayrıca mülakat tarihleri, mülakat sonuçları, kesin kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli evraklar gibi bilgilerin tümü ilgili tarihlerde Üniversitemiz ana sayfası Duyurular alanından ilan edilir.

 18. Yayınlanan duyurulara nasıl ulaşabilirim?
 19. Burs talepleri nasıl yapılır? Bir burs kapsamındayken başka bir burstan yararlanılabilir mi?
  • Burs talepleri online başvuru esnasında yapılabilmektedir.
   Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan tüm adaylara, mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olması ve uygun görülmesi halinde, kontenjan sınırlaması olmadan %100 oranında öğrenci muafiyeti sağlanmaktadır.
   Birden fazla burs/indirim hakkı kazanılması halinde en yüksek olandan yararlanılabilir. İki farklı burs/indirim birleştirilememektedir.

 20. Lisansüstü programların eğitim süresi nedir?
  • Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
   Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
   Doktora programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

 21. Öğrenim nerede ve hangi zaman aralıklarında olmaktadır?
  • Lisansüstü program ders gün ve saatleri çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir. Dersler genellikle hafta içi akşam saatlerinde ve tüm derslerimiz merkez kampüsümüz olan Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır.

 22. Uzaktan eğitim uygulanmakta mıdır?
  • Üniversitemizde uzaktan eğitim uygulanmamaktadır.

 23. Derslere devamlılık zorunluluğu var mıdır?
  • Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince öğrencilerin sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmiş olmaları gerekir.

 24. Kampüslerin yerleşim yerleri nerededir?
  • Lisansüstü eğitimlerin tamamı Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır.

 25. Kurumlara özel indirim ve avantajlar mevcut mudur?
  • Kurumların ilgili birimlerinden antetli ve imzalı kurumsal anlaşma talebi gelmesi halinde, farklı ve özel indirimlerden yararlanılabilmesi için gelen talepler değerlendirmeye alınmaktadır.