Program Hakkında

whatsapp

Spor Psikolojisi Nedir?

Program Yürütücüsü Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu
İletişim: asli.carkoglu@khas.edu.tr

Spor psikolojisi, Spor, egzersiz ve fiziksel etkinliklere katılımı etkileyen ve bu etkinlikler sonucunda kişinin psikolojik ve zihinsel faktörlerinin nasıl etkilendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alan Psikolojik verlerii ve teknikleri kullanarak sporcuların performansını ve iyi oluş durumlarını optimize etme, spor katılımı ve sağlık davranışlarını artırma, mental ve fiziksel gelişim için optimum zihin süreçlerini analiz edip hayata ak tarma gibi alanlarda hizmet verir.

Uygulama Alanları

Spor ve sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans programında katılımcılar danışanların sağlık durumu ve spor performansını geliştirmek için gerekli psikolojik teknikleri öğrenirler. Programın teori ve staj imkanları katılımcıları sporcu performansını artırma egzersiz davranışını iyileştirme, sağlıklı ve iyi oluş halini geliştirme, obezite ile başa çıkma gibi birçok alanda yetkin kılar.