whatsa

İletişim Bilimleri Doktora Programı

İletişim Bilimleri Doktora Programı temel medya ve iletişimin tüm alanlarında uzmanlaşmış sosyal bilimler temeli güçlü bilim insanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program adaylara medya ve iletişim çalışmaları alanlarında kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek yetkinlik kazandırmayı amaçlıyor. Doktora programına kabul edilen adaylar, öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve TÜBİTAK, ERC, COST, H2020 gibi akademik kurumlarca desteklenen projelerde bursiyer olarak çalışabilecektir. Bu yöntemle doktora adayı bilimsel çalışma ortamı bulacak ve akademik araştırma yürütecek yetkinliğe sahip olabilecektir.

Doktora programı İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan öğretim üyelerinin katkılarıyla ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü altında eğitim vermekte olan İletişim Bilimleri, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi, Sinema-Televizyon ve Yeni Medya Yüksek Lisans Programlarıyla uyumlu biçimde yürütülmektedir.

Program temel olarak sosyal bilim ve kuram, medya, iletişim, kültür, küreselleşme, dijitalleşme, sanatsal üretim ve tasarım, kurumsal yönetim ve organizasyon alanlarındaki dersleri içermektedir.

Program dersler (toplamı 60 AKTS), sonrasında yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları, tez önerisi ve doktora tezinden oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için doktora tezinden türetilmiş en az bir bilimsel makalenin alanın en iyi dergilerinde (Q1) yayınlanması zorunludur.

İletişim Bilimleri Doktora programı disiplinler arası bilimsel çalışmalar üretilebilmesi için doktora adaylarının gerekli alt yapıya sahip olmasını teşvik edecektir. Program dili İngilizcedir.