whatsa

Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programı Hakkında

Kültür varlıklarının tüm dünyanın ortak mirası olarak kabul edildiği günümüzde, bu alana ilişkin uğraşlar ulusal ve uluslararası kişileri, toplumları, sivil ya da resmi örgütleri bir araya getiren, barışçıl amaçları olan faaliyetlerdir. Ülkemizdeki kültür varlıkları, Dünya mirası açısından önemli bir birikim oluşturmaktadır. Özellikle, eski çağlardan itibaren yerleşme noktası olmuş, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul çok kapsamı bir araştırma alanıdır. Günümüzde, kent üzerinden gerçekleştirilen kavramsal ya da uygulamalı her çalışma İstanbul’daki kültür varlıklarına yenisini ekleyerek Dünya tarihi açısından önemli verileri ortaya çıkarmaktadır. İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve bu kentte (İstanbul’da), kültür varlıklarını araştırmak ve korumak konularına lisansüstü programlarında yer vermek bir zorunluluktur. Üniversitemiz, 2005-2006 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı’nda açılmış olan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı ile bu konuda sorumluluklarını yerine getirme kararlılığı içinde olmuştur. Kurumumuz, mevcut Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı’nda edindiği deneyimle aynı konuda, Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programını başlatmıştır.

Doktora Programı, Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 2015 yılından beri Dünya Mirasının korunması konusunda aktif olarak araştırma ve bilinç geliştirme alanlarında hizmet veren UNESCO Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtılması: Yeni Medya ve Toplum Katılım Kürsüsü (https://www.khas.edu.tr/tr/arastirma/unesco-kursusu) ile işbirliği halinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda Dünya Miras alanlarının korunması konusunda uzmanlaşan bir eğitim modeli uygulamaktadır. Ayrıca, Koruma ve Siyaset; Kültürel Miras ve Bilgi Teknolojileri; Kırsal Koruma ve Sürdürülebilirlik; Somut Olmayan Kültürel Miras; Endüstri Mirası ve Yeniden Kullanımı; Korumada Akustik, Aydınlatma ve İklimlendirme odak çalışma alanları olarak belirlenmiştir.

Doktora Programı, disiplinler arası yapısı gereği tüm disiplinlerden öğrenci kabul etmektedir.

İletişim: yonca.erkan@khas.edu.tr