whatsa

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

Program Direktörü Prof. Dr. Çetin Sarıkartal

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Türkiye Sineması ve Tiyatrosunun kendine özgü niteliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini dramaturji ve performans kavramları ekseninde, disiplinlerarası bir yaklaşımla, uygulamalı olarak, derinlemesine araştırmak üzere Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık,Yapımcılık ve Oyunculuk alanlarından birinde odaklanarak çalışacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında üretilen tez ve proje çalışmaları da uygulama odaklıdır.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir. Tezsiz programda burs yoktur. Tezsiz programda ALES ve dil şartı aranmaz. Tezli programda ALES (herhangi bir puan türünde en az 55) ve İngilizce (YDS 65 veya eşdeğeri) yeterlik koşulu vardır. 

Eğitim dili Türkçe’dir.

Özel Başvuru Koşulları

Adaylar başvuru sırasında Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık, Yapımcılık veya Oyunculuk alanlarından hangisinde odaklanmak istediklerini mutlaka belirtmelidir.

Dramatik Yazarlık veya Yönetmenlik alanları için başvuran adayların mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim etmeleri gerekmektedir. Ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır. Portfolyo dosyası başvuruların son gününe kadar başvuru sırasında doküman yükleme alanına eklenebilir ya da Program Yürütücüsü Prof. Dr. Çetin SARIKARTAL’a cetins@khas.edu.tr adresinden iletilebilir.

Oyunculuk için seçmeler ve mülakat yapılacaktır. Adaylardan, en az biri Antik Yunan veya Shakespeare oyunlarından olmak üzere iki monolog ve bir şarkıyı jüri önünde sunmaları istenir. Monologlarda tragedya, dram veya komedi şartı aranmaz. Şarkı herhangi bir müzik türünde olabilir. Şarkının sözleri adayın anadilinde olmalıdır. Opera, müzikal ya da tiyatro şarkıları kabul edilmez. Sınav sırasında jüri adaya doğaçlama çalışmalar yaptırabilir.

2021 – 2022 Güz dönemi mülakatları online olarak yapılacağından, Oyunculuk alan türünü seçen adayların başvuru sırasında audition videosu eklemesi gerekmektedir. Videolarda Türkçe oynanmış bir klasik, bir modern monolog ve anadilde söylenmiş bir şarkı istenmektedir. Toplam video kaydı en fazla 9 dakika olmalı ve video yeni hazırlanmış olmalı, önceden oynanmış işlerden kolaj olmamalıdır.

İletişim cetins@khas.edu.tr

Film ve Drama yüksek lisans programı “Oyunculuk” odaklı başvuru yapan tüm adayların, maksimum 9 dakikalık audition videolarının linklerini e posta ile mülakat jüri üyelerine 26 Ağustos 2021 saat 17.00 a kadar mutlaka iletmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar mülakata alınmayacaktır.

cetins@khas.edu.tr
zeynep.gunsur@khas.edu.tr
ozlem.hemis@khas.edu.tr