Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

Program Direktörü Prof. Dr. Çetin Sarıkartal

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Türkiye Sineması ve Tiyatrosunun kendine özgü niteliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini dramaturji ve performans kavramları ekseninde, disiplinlerarası bir yaklaşımla, uygulamalı olarak, derinlemesine araştırmak üzere Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık ve Oyunculuk alanlarından birinde odaklanarak çalışacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında üretilen tez ve proje çalışmaları da uygulama odaklıdır.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir. Tezsiz programda burs yoktur. Tezsiz programda ALES ve dil şartı aranmaz. Tezli programda ALES (herhangi bir puan türünde en az 55) ve İngilizce (YDS 65 veya eşdeğeri) yeterlik koşulu vardır. Adaylar üniversitemiz tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına da başvurabilirler.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Özel Başvuru Koşulları

Adaylar başvuru sırasında Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık veya Oyunculuk alanlarından hangisinde odaklanmak istediklerini mutlaka belirtmelidir.

Dramatik Yazarlık veya Yönetmenlik alanları için başvuran adayların mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim etmeleri gerekmektedir. Ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır. Portfolyo teslimi başvuruların son gününe kadar C Blok C404 numaralı ofise ya da Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne yapılabilir.

Oyunculuk için seçmeler ve mülakat yapılacaktır. Adaylardan, en az biri Antik Yunan veya Shakespeare oyunlarından olmak üzere iki monolog ve bir şarkıyı jüri önünde sunmaları istenir. Monologlarda tragedya, dram veya komedi şartı aranmaz. Şarkı herhangi bir müzik türünde olabilir. Şarkının sözleri adayın anadilinde olmalıdır. Opera, müzikal ya da tiyatro şarkıları kabul edilmez. Sınav sırasında jüri adaya doğaçlama çalışmalar yaptırabilir.

İletişim cetins@khas.edu.tr