whatsa

Program Hakkında

Bu program günümüz finans dünyasındaki gelişmelere paralel olarak özellikle bankalar, aracı kurumlar, yatırım firmaları ve şirketlerin finans bölümleri, teknik altyapısı sağlam elemanlara daha fazla gereksinim duymaya başlamışlardır. Bunun için Finans Mühendisliği, finansal piyasaları değerlendirme, yatırım stratejilerini belirleme ve sigortacılık ile yatırım fonları gibi farklı alanlarda risk analizleri yapmada kullanılan araç ve teknikleri bilen, yeni finansal ürünleri tasarlayan, üreten ve pazarlayabilen, matematik modeller kurarak, bunları hesaplama yöntemleri ile çözebilen, uzmanlar yetiştiren bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ise ilgili alanlarda, teknik altyapısı kuvvetli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program disipinlerarası nitelikte olup, mühendislik, temel bilimler ekonomi, işletme, vb. bölüm mezunlarını kabul etmektedir ancak eğitim matematik ve programlama ağırlıklıdır. Temel finans matematiği, olasılık ve stokastik süreçler, temel programlama, teknik analiz, portföy yönetimi, türev ürünler, risk yönetimi ve kurumsal finans formasyonu verilmektedir. İki dönemlik “Finans Laboratuvarı” dersleri, programın uygulama bölümünü oluşturmaktadır. Bu derslerde, bilgisayar laboratuvarında finansal hesaplamalar yapma, web arayüzü oluşturma, finansal veri terminallerini kullanma uygulamalı olarak öğretilmektedir. Programda tezli ve tezsiz olarak iki seçenek mevcuttur. Yüksek Lisans derecesi almak için, tezsiz program 36 ders kredisi ve kredisiz bitirme projesinin tamamlanması; tezli programda ise 27 ders kredisi, kredisiz seminer dersi ve kredisiz yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim: ayse.bilge@khas.edu.tr

Neden KHAS Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?

Finans Mühendisliği, disiplinlerarası nitelikte olup finans eğitimi almak isteyen mühendislik kökenli öğrencilere ve mühendislik altyapısını kurmak isteyen sosyal bilimler kökenli öğrencilere hitap etmektedir. Program İngilizce olarak yürütülmekte olup diğer işletme ağırlıklı programlardan ayırıcı niteliği, matematik ve enformasyon teknolojileri tabanlı olmasıdır. Yukarıdaki nedenlerle, program teknik alanlardan mezun veya bu alanlara kayma amacında olan öğrencilere hitap etmektedir. Programdan mezun olanlar, üretim ve servis firmalarının finans bölümleri de dahil olmak üzere, bankacılık ve yatırım aracı kurumları gibi finansal ürün pazarlayan kurumlarda teknik ya da teknik ağırlıklı görevlerde çalışabilmektedirler. Ayrıca, Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, mali müşavirlik stajının 1 yıllık bölümünden muafiyet sağlamaktadır.

Bu Programda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?

Finans Mühendisliği eğitiminin ilk yarıyılında, sabit getirili finansal ürünler ve deterministik varsayımlar altında finansal ürün fiyatlamaları, ikinci yarıyılda ise, rassal süreçlerin varlığı durumunda fiyatlamalar konuları işlenmektedir. Optimizasyon tabanlı portföy yönetimi Excel tabanlı olarak, Monte Carlo simülasyonları Matlab tabanlı olarak öğretilmektedir. Finans laboratuvarlarında 2 dönem boyunca teknik analiz ve “algoritmik trading” uygulamalı olarak verilmektedir. Kurumsal finans ve finansal modelleme de ilk yıl verilen temel eğitim kapsamındadır. Bu amaçlara uygun alt yapının geliştirilmesine yönelik olarak, programlama ve veri analizi dersleri de alınmaktadır. Programın ikinci yılında öğrenciler genel olarak bir ileri finans uygulamaları dersi açılmakta, öğrenciler diğer seçmeli derslerini ekonomi, işletme, enformasyon teknolojileri alanlarından seçebilmektedir. Programın katkısı, yeni mezun öğrenciler açısından, piyasa deneyimine yakın bir eğitim verilmesi, halen finans alanında çalışmakta olan kişiler açısından ise, yeni ve gelişmekte olan teknik altyapıya uyum sağlamanın amaçlanmasıdır.