whatsa

Program Koordinatörü Prof. Dr. Kemal Yelekçi

2000’li yıllardan bu yana, biyoloji, biyoteknoloji, ve yaşam bilimlerinin yükselme çağını yaşıyoruz. Hızlanan çalışmalar ile elde edilen veriler, logaritmik bir hızla büyümektedir. Bu aşamada, üretilen verileri değerlendirebilmek için bilgisayar teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde DNA, RNA ve protein araştırmalarında kullanılan pek çok yöntem biyoinformatikten ve buna paralel olarak bilgisayar teknolojisinden faydalanmaktadır. Hücre içindeki moleküllerin bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu modelleri sayesinde moleküller arası etkileşim kısa süreler içinde elde edilebilmektedir. Günümüzde bu tür modelleme çalışmaları endüstride ilaç geliştirme çalışmalarına hız kazandırdığı ve maliyeti düşürdüğü için çok büyük rağbet görmektedir.

Yüksek lisans programımızda yetişen genç bilim insanları moleküler biyoloji ve genetik bilimleri hakkında sağlam bir temele sahip olarak, biyolojik verileri biyoinformatik yardımıyla inceleyebilmekte, bilgisayar yazılımları geliştirerek ve hesaplamalı biyoloji yardımıyla bilgisayar ortamında simülasyonlar yapabilmektedir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Tezli eğitim verilmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim yelekci@khas.edu.tr

 

Neden KHAS Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik Yüksek Lisans Programı?

Dünya üzerinde önde gelen ilaç ve sağlık sektöründeki firmalar, biyoinformatik ve hesaplamalı biyolojinin araştırma, geliştirme ve tanıda kullanımına yatırım yapmaktadırlar. Ancak, biyoinformatik ve hesaplamalı biyoloji yeni bir bilim dalı olduğu için, bu alanda uzmanlaşmış kişilerin sayısı az olup farklı eğitimlerden gelmektedirler. Doğal olarak, yeni gelişen bu sektörde ciddi bir eleman ihtiyacı söz konusudur. Bu programdan mezun olanlar disiplinler arası uzmanlığa sahip, biyolojik veriyi etkin bir şekilde işleyebilen ve bunu kimya, tıp, tarım, ilaç ve enerji gibi farklı alanlarda kullanabilen bireyler olacaktır. Kişisel girişimcilik te bu eğitime eklendiğinde hem temel bilimde, hem uygulamalı bilimlerde, hem de ilaç sektöründe pek çok parlak iş fırsatı mezunlarımızı beklemektedir.