whatsa

Program Direktörü Doç. Dr. Levent Soysal

Program, günümüz dünyasının gerektirdiği biçimde iletişim alanındaki değişim hızını yakalayabilen, iletişim, kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İletişim Bilimleri’ni Antropoloji ve Sosyoloji disiplinleriyle etkin bir şekilde birleştiren Program, ayrıca Sinema ve Televizyon, Yeni Medya, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi alanları da kapsamaktadır. İletişim Bilimleri alanının dışından gelecek öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitim veren disiplinler arası bir yüksek lisans programıdır.

Eğitim dili İngilizce’dir. Yeterli İngilizce bilgisi aranmaktadır.

Tezli eğitim verilmektedir. Programdan mezun olabilmek için Yüksek Lisans tezinden türetilmiş en az bir bilimsel makalenin yayınlaması zorunludur.

İletişim Bilimleri altında Almanya Bremen Üniversitesi ile Prof. Dr Asker Kartarı’nın yönetiminde ortak Kültürlerarası İletişim Çift Diploma Programı yürütülmektedir.

İletişim levsoy@khas.edu.tr