Program Direktörü Doç. Dr. Levent Soysal

Program, günümüz dünyasının gerektirdiği biçimde iletişim alanındaki değişim hızını yakalayabilen, iletişim, kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  İletişim Bilimleri dışından gelecek öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitim veren disiplinler arası bir yüksek lisans programı olması amaçlanmaktadır.

Eğitim dili Türkçe’dir. Yeterli İngilizce bilgisi aranmaktadır.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

İletişim Bilimleri altında Almanya Bremen Üniversitesi ile Prof. Dr Asker Kartarı’nin yönetiminde ortak Kültürlerarası İletişim Çift Diploma Programı yürütülmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim levsoy@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Araştırmacı İlanı

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi Araştırmacı İlanı