Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erbaş Açıkel
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ugan

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı altında yer alan dersler, öğrencilerin günümüzün özel hukuku sorunları hakkında uygulamaya yönelik bir bakış açısı kazanmasını sağlayacak şekilde geniş bir yelpazede yapılandırılmıştır. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler, Hukuk derslerinin yanında güz ve bahar dönemlerinde alacakları birer serbest seçimlik ders ile ilgi alanlarına bağlı olarak Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İktisat ve hatta İletişim Bilimleri Programları’ndan da ders seçme imkanına sahip olup, bu yolla disiplinler arası çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında tezli ya da tezsiz öğrenim görme imkanı bulunmaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, beş alan, iki serbest seçimlik dersin yanında Seminer ve Araştırma Yöntemleri dersinin ardından bir tez yazarlar. Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda ise öğrenciler, sekiz alan, iki serbest seçimlik dersin ardından bir proje yazarlar.

Tezli Program için öngörülen öğrenim süresi en az dört; en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz program için bu süre en az iki, en fazla üç yarıyıldır.

Dersler, çalışan öğrencilerin durumu dikkate alınarak çoğunlukla 18:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

İletişim: aslihan.acikel@khas.edu.tr