SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM BİLGİSİ

Programımız siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında akademi, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuda kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve bu alanda doktora yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Geçtiğimiz on yılda siyaset bilim ve kamu yönetimi alanında “bilgi temelli politika tasarımı”, toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve yönetişim konularına ağırlık veren yeni duyarlılıklar ve uzmanlaşma alanları şekillenmiştir. Önerilen program içerdiği zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarının bu önemli ve güncel konularında uzmanlaşma ve bilgi edinme fırsatı verecektir. Program, çok sayıda seçmeli ders seçenekleri ile öğrencilerin kendilerini farklı ilgi alanlarına göre geliştirmelerini mümkün kılacaktır. Zamanın değeri göz önüne alınarak müfredat dersleri uzmanlık alanlarında maksimum fayda sağlamak amacı dikkate alınarak seçilmişlerdir. Program tezli ve eğitim dili İngilizce’dir.

BURS OLANAKLARI

%100 eğitim bursu ve araştırma teşviği olanakları mevcuttur. Yüksek lisans öğrencilerinin projelerde bursiyer olarak çalışması teşvik edilmektedir. Örneğin Tübitak'ın projelerde görevlendirilen bursiyerlere temin ettiği aylık burs meblağına ilaveten Kadir Has Üniversitesi ek katkıda bulunmaktadır. Detaylı bilgi https://sgs.khas.edu.tr/burslar adresinden temin edilebilir.

AÇILMASI PLANAN DERSLER

 • Araştırma Yöntemleri
 • Seminer
 • Siyaset Bilimi Kuramları
 • Kamu Yönetimi Kuramları ve Çağdaş Uygulamaları
 • Siyaset Biliminde Güncel Konular
 • Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Siyasi Partiler ve Seçmen Davranışları
 • Küresel Bağlamda Pazar, Devlet ve Toplum
 • Türkiye’de Metropoliten Yönetişimi
 • Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği’ne Uyumu
 • Yönetişim ve Kentsel Bölgeler
 • Siyasal İdeolojiler
 • Küreselleşme, Göç ve Etnisite
 • Türkiye’de ve Dünya’da Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Karşılaştırmalı Politika
 • Büyük Veri Analizi

 

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Himmet Murat GÜVENÇ
Prof. Dr. Lerna K. YANIK
Prof. Dr. Mary Lou O'NEIL
Dr. Öğr. Üyesi Berkay AYHAN
Dr. Deniz TÜRKER
Araş. Gör. Gülener KIRNALI

GÜNCEL PROJELER

 

 • Prof. Dr. Murat Güvenç | “İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması Projesi”, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi, 2017
 • Prof. Dr. Murat Güvenç | “Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği” TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 116R053
 • Prof. Dr. Mary Lou O’Neil | “Supporting LGBTI Individuals in the Workplace”, Friedrich Naumann Vakfı (FNST), 2018 (Reyda Ergün ve Kaos-GL ile).
 • Prof. Dr. Mary Lou O’Neil | “Examining Masculinity and Femininity”, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Fonu, 2018.
 • Prof. Dr. Lerna K. Yanık | 2014-2015 Kadir Has Üniversitesi BAP Projesi "Brands, States and Places: Turkish Airlines as an Instrument of Turkish Foreign Policy"
 • Prof. Dr. Lerna K. Yanık | 2009-2012 TÜBİTAK Proje No: 109K 240, "Türkiye'yi Konumlandırmak: Türk Dış Politikasında Konum, Kimlik ve İşlev Bağlarını Çözümlemek"

 

BAŞARILAR

 

 • Prof. Dr. Lerna K. Yanık | Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü Birincilik (2006)

 

BAŞVURU

https://sgs.khas.edu.tr

İLETİŞİM

sbky@khas.edu.tr