SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI

Programımız siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında özel sektör, yerel yönetimler ve kamuda kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve bu alanda doktora yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Geçtiğimiz on yılda siyaset bilim ve kamu yönetimi alanında “bilgi temelli politika tasarımı”, toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve yönetişim konularına ağırlık veren yeni duyarlılıklar ve uzmanlaşma alanları şekillenmiştir.

Önerilen program içerdiği zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarının bu önemli ve güncel konularında uzmanlaşma ve bilgi edinme fırsatı verecektir. Program, çok sayıda seçmeli ders seçenekleri ile öğrencilerin kendilerini farklı ilgi alanlarına göre geliştirmelerini mümkün kılacaktır. Zamanın değeri göz önüne alınarak müfredat dersleri uzmanlık alanlarında maksimum fayda sağlamak amacı dikkate alınarak seçilmişlerdir.

Dersler, hafta içi günlerinde saat 15:00’den sonra yapılacaktır.

Programımız tezli eğitim vermektedir ve eğitim dili İngilizcedir.

Neden KHAS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı?

Fakültemiz politik-ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, yönetim bilimleri konularında paneller, seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin teorik kazanımlarını gerçek dünyaya yönelik faaliyetlerle desteklemektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, sağladığı bu imkânlarla, mezunlarına küreselleşen dünyada akademi, özel sektör, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, medya, ulusal kurum ve kuruluşlar vb. iş alanlarında yüksek rekabet potansiyeli yerli ve yabancı saygın kurumlarda yükselme ve terfi olanakları kazandırmayı, açık ve üst düzey pozisyonlarda iş bulabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlar.

100% Burs olanaklarından faydalanın!

Geniş yelpazede eğitim bursu olanağı ve araştırma teşviği mevcuttur. detaylı bilgi sbky@khas.edu.tr adresinden temin edilebilir. Ayrıca, yüksek lisans öğrencilerinin projelerde bursiyer olarak çalışması teşvik edilmektedir. Örneğin Tübitak'ın projelerde görevlendirilen bursiyerlere temin ettiği aylık burs meblağına ilaveten Kadir Has Üniversitesi ek katkıda bulunmaktadır.

İletişim: sbky@khas.edu.tr