KHAS TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Ayşe Erek

İletişim:
designMA@khas.edu.tr

Tasarım Yüksek Lisans programı, disiplinerüstü pratiklerle düşünmeye ve öğrenmeye yönelik bir tasarım araştırmaları ortamı sunar; tasarımı günümüzün politik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleriyle birlikte ele alır. Program, analitik ve yaratıcı araştırma araçları sunar; öğrencileri eleştirel, deneysel, katılımcı ve yaratıcı perspektifler geliştirmeye teşvik eder; farklı disiplinlerden gelen bilgilerin tasarım düşüncesi ile harmanlanmasına rehberlik eder.

Program, disiplinlerin karşılıklı etkileşimi ve içeriklerine açıktır. Öğrenciler çeşitli teorik ve pratik dersler içinden seçerek kendi kişisel ve bağımsız araştırmalarını tasarlayabilir. Program beş araştırma odağı sunmaktadır:

  • Mekân Araştırmaları
  • Sosyal İnovasyon için Tasarım
  • Sanatsal ve Performatif Araştırma
  • Tasarım Tarihi ve Kuramı

Bu alanlardaki çalışmalar programın yetkin akademik kadrosu tarafından yönetilmektedir. Tasarım Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizcedir.

Program tüm disiplinlerden başvuracak adaylara açıktır. Öğrenciler programı Tezli veya Tezsiz eğitim seçenekleriyle tamamlama olanağına sahiptir.