GEREKLİ BELGELER

• Not çizelgesi (Transkript)Diploma>

• Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)

• ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE - GMAT)
Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında ALES ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır. 

• YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, YÖKDİL, TOEFL )
Tüm yüksek lisans ve tüm doktora başvurularında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
Sadece program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmamaktadır.
*İletişim Bilimleri Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans programında YDS ya da eşdeğeri zorunluluğu bulunmaktadır. 

2020 – 2021 Bahar döneminde (KHAS – STYS) İngilizce - Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı 04 Şubat 2021 Perşembe günü yapılacaktır.

İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans adayları, Üniversitemizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilir ve alacakları skoru YDS eşdeğeri olarak burs başvurusu ve yüksek lisans programlarına kayıt sırasında kullanabilirler. Bu sınava girmek isteyen yüksek lisans aday öğrencilerinin başvuru tarihleri aralığında online başvuru formunu doldurmuş ve başvuru esnasında “İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek istiyorum” seçeneğini işaretlemiş olmaları gerekmektedir. KHAS İYS - İngilizce Yeterlilik Sınavı linki ile sınav hakkında bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.
Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans adayları için geçerlidir.

İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

ALES – GRE ve GMAT Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

• Niyet mektubu

Adayın programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri max. 1000 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.

Niyet Mektubu örneği için tıklayınız.

Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.

• Referans mektubu

Online başvuru sırasında, referans olacak kişilerin e posta adreslerinin sisteme girilmesi yeterlidir. Başvuru submit edildikten sonra, referans olarak belirtilen e posta adreslerine, sistem tarafından e posta ile link gönderilmektedir. Referans olacak kişiler tarafından, e postadaki linke tıklandığında, doldurulabilir formatta bir referans formu bulunmakta olup, referans formu doldurulabilmekte ve sisteme entegre edilebilmektedirler. Referans olacak kişilerin referans formunu doldurmaları yeterli olup, ayrıca isterlerse referans mektubu da yazarak sisteme ekleyebilirler. Referans mektubu için özel bir format bulunmamaktadır. Referans formları mülakatların son gününe kadar sisteme kaydedilebilmektedir.
Referanslar (tezli yüksek lisans ve doktora için) akademik referans olacağı gibi (tezsiz yüksek lisans için) özel sektörden de tercih edilebilmektedir.
Referans mektuplarının dili Türkçe/İngilizce olabilir.
Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında sisteme 2 adet referans bilgisi girilmesi zorunludur.

• Araştırma önerisi
Tez ile ilgili hazırlanacak olan taslak raporda araştırmanın amacı, önemi, yeniliği, yöntemi vb. hakkında detay yer almalı ve max. 500 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir. Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.
*Psikoloji yüksek lisans programında araştırma önerisi zorunluluğu bulunmamaktadır.