whatsa

Program Hakkında

2000’li yıllardan bu yana, biyoloji, biyoteknoloji, ve yaşam bilimleri alanlarında yükselme çağı yaşanmaktadır. Hızlanan bilgisayar teknolojisi sayesinde elde edilen veriler logaritmik bir hızla büyümektedir. Bu aşamada, üretilen verileri değerlendirebilmek için yine bilgisayar teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde DNA, RNA ve protein araştırmalarında kullanılan pek çok yöntem biyoinformatikten ve buna paralel olarak bilgisayar teknolojisinden faydalanmaktadır. Hücre içindeki moleküllerin bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu modelleri sayesinde moleküller arası etkileşim ve bununla bağlantılı sinyal aktarım yolları kısa süreler içinde elde edilebilmektedir. Benzer şekilde, gen dizilerindeki mutasyonlar bilgisayar ortamında kısa süreler içinde tespit edilebilmektedir. Günümüzde bilgisayar ortamında yapılan çalışmalar endüstride ilaç geliştirme çalışmalarına hız kazandırdığı ve maliyeti düşürdüğü için çok büyük rağbet görmektedir.

Doktora programımızda yetişecek genç bilim insanları moleküler biyoloji ve genetik bilimleri hakkında sağlam bir temele sahip olacak, biyolojik verileri biyoinformatik yöntemleriyle analiz edebilecek, bilgisayarda algoritma geliştirebilecek ve hesaplamalı biyolojide kullanılan yöntemler yardımıyla bilgisayar ortamında moleküler modelleme ve simülasyonlar yaparak yeni ilaç molekülleri tasarlayabileceklerdir. Bu program, temel bilimlere yakın olmakla beraber, uygulamalı bilimlere ve özel sektör uygulamalarına da eşit uzaklıktadır.

Eğitim dili İngilizce’dir.

İletişim kemal.yelekci@khas.edu.tr

 

Neden Bu Programı Seçmeliyim?

İlerleyen bilgisayar teknolojisi yoğun biçimde veri işleme gereksinimi doğurmuş, ve biyolojiyi in silico ortamda canlandırma fırsatı yaratmıştır. Bu tür gereksinimleri karşılamak ve yenilikçi uygulamaları devreye sokabilmek için biyoinformatik ve genetik uzmanları dünya çapında aranır hale gelmiştir, ve bu ihtiyaç özellikle sağlık sektöründe ilerleyen yıllarda daha da artacaktır.

Kadir Has Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında açılmış olan Biyoinformatik ve Genetik doktora programı, ülkemizde bu uzmanlık alanına yönelmiş ilk ve tek doktora programı olma özelliğini taşımaktadır. Dünya çapında saygın üniversiteler ile paralel bir akışta ilerleyen programımız, en güncel ihtiyaçları karşılayacak, kendini sürekli güncelleyecek ve uluslararası kaynaklar ile sürekli iletişim halinde olacak biyoinformatik uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Seminerler, değişim programları ve küresel projeler ile uluslararası bilimsel bir ortam sunan program, dünya standartlarında bir eğitim vererek öğrencilerini sadece yerel değil uluslararası rekabet ortamına da hazırlamaktadır.

Biyoinformatik ve Genetik programında aynı zamanda kapsamlı bir kimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, ve hesaplamalı biyoloji altyapısı ile yetişecek öğrencilerimiz, sektörde doğrudan konunun uzmanı oldukları için avantaj sağlayacaklardır. Örneğin, sadece nükleik asit verisini nasıl işleyeceğini, proteini nasıl modelleyeceğini değil, aynı zamanda nükleik asitlerin ve proteinlerin kimyasal özellikleri, bu özelliklerin canlılığa ve kalıtıma olan katkısını da uzman gözüyle değerlendirebilecek biçimde yetiştirileceklerdir. Mezunlarımız bu geniş vizyonun sağladığı avantajlar ile hem araştırma hem özel sektörde bir adım öne çıkacaklardır.

Bölümümüzde, eğitim ve aktif araştırma bir dengede tutulmaktadır. Doktora programı, genç, dinamik, hem ulusal hem de uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan akademik kadro eşliğinde, global bir anlayışla ve evrensel değerlerle yürütülmektedir. Bu bağlamda pasif birer dinleyici değil, bilimin ve araştırmanın içinde, üretken genç bilim adamı adayları olacak doktora öğrencilerini bekliyoruz.

Bu Programda Ne Öğreneceğim ve Kariyerime Nasıl Etki Edecek?

Doktora programı boyunca verilecek olan eğitimin bir dalı genetiktir. Bu eğitim, hem klasik hem modern insan genetiğini kapsamaktadır. Programın diğer dalı ise, hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatiktir. Her ikisi de çok genç olan bu bilim dalları, biyolojik verinin bilgisayar ortamında işlenmesi ve üretilmesidir. Öğrencilerimiz hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik alanında çalışabilmek için, yeterli düzeyde biyoloji, moleküler biyoloji, moleküler evrim, organik kimya, istatistik, programlama, yazılım üzerine dersler alarak eğitimlerini tamamlayacaklardır. Ek olarak ileri medisinal kimya, evrim, sistem biyolojisi ve ilaç tasarımı gibi teknik seçmeli derslerden faydalanabileceklerdir.

Günümüzde dünya üzerinde önde gelen ilaç ve sağlık sektöründeki firmalar, biyoinformatik ve genetik araştırmaları üzerine yatırım yapmaktadırlar. Fakat yeni gelişen bu sektörlerde ciddi bir eleman ihtiyacı söz konusudur. Mezunlarımız iş veya akademik hayatlarına devam edebilirken, disiplinler arası uzmanlığa sahip, genetik alanında kapsamlı bilgi sahibi, biyolojik veriyi etkin bir şekilde işleyebilen ve bunu tıp, kimya, biyoteknoloji, ilaç, ziraat, ve enerji gibi farklı alanlarda kullanabilen bireyler olarak yetişeceklerdir.