whatsa

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (EM) DOKTORA PROGRAMI

 

Program Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Yücekaya

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, mevcut tezli / tezsiz yüksek lisans programlarına ek olarak 2015-2016 akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır.

 

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Endüstri Mühendisliği hammadde, malzeme, bilişim sistemleri, enerji kaynakları, sermaye, ekipman, insan gücü ve zaman gibi kaynakların eşgüdüm içinde kullanıldığı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışır. Bu yönüyle Endüstri Mühendisleri koordinasyon kabiliyetleri gelişmiş, sistem bakış açısına sahip, analitik ve sayısal becerilerini kullanabilen ve ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşma yollarını en iyi şekilde kullanarak çağın gereklerine göre sürekli kendini geliştiren bireyler olmalıdır.

Artan nüfus ve tüketici talepleri buna karşı sınırlı ve giderek azalan kaynaklar bu kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Son yıllarda artan küreselleşme ve iletişim yollarının genişlemesi talebin ve üretimin uluslararasına açılması yolunu da açmıştır. Mühendis geliştirir yapar endüstri mühendisi yapılanları iyileştirir ve geliştirir sloganıyla hareket eden Endüstri mühendisliği mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması için son yıllarda giderek artan sayıda çalışmalar yapmaktadır. Kar amacı güden bütün kurumlarda girdiler (hammadde sermaye işgücü vb.) en iyi şekilde kullanılarak en ucuz ve kaliteli ürün ve çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde endüstri mühendisleri başarılı bir şekilde çalışmaktadırlar. Endüstri mühendislerinin mezuniyetlerinden sonra sektör farkı gözetmeksizin göreceli olarak kısa zamanda istihdam edilmeleri ve giderek yönetim kademelerinde daha çok başarılı görevler almaları bunun bir göstergesidir. Doktora programımızda dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyerlerini devam ettirmiş son derece başarılı öğretim üyelerimizden siz de en uç bilgileri edinebilir ve başarılı akademik çalışmalar yaparak Endüstri Mühendisliği alanında doktora sahibi olabilirsiniz.

Programın temel amacı, başarılı bir lisans ve yüksek lisans çalışmasını temel alarak, öğrencilerine başarılı bir doktora programı için gerekli ve gelişmelerine yardımcı dersleri, Üniversite-sanayi işbirliği seminerlerini, araştırma imkânlarını ve akademik ortamı sağlamak, güncel problemlerin çözümü için araştırma yeteneği, modelleme, çözüm geliştirme ve yorumlama becerileri kazandırmak ve bu şekilde donanımlı, akademik kurumlarda ve iş hayatında etkin görevler alacak doktora dereceli endüstri mühendisi bilim insanları yetiştirmektir.

 

Neden Bu Programı Seçmeliyim?

Enerji Ekonomisi ve Piyasa Analizi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim ve Servis Sistemleri Eniyileme ve Analizi, Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi, Afet yönetimi ve ulaştırma, Finans Mühendisliği ve Uygulamaları, Sağlık sistemlerini eniyileme ve analizi, Elektrik Piyasaları Eniyileme ve Geliştirme Çalışmaları ve Karar Destek Sistemleri başta olmak üzere en güncel çalışma alanlarında akademik çalışma ortamı sunar.

Dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik çalışmalarını devam ettirmiş öğretim üyelerinin gözetiminde İngilizce ders işleme ve akademik çalışma olanağı sunar.

Endüstri Mühendisliği alanında verilen ulusal, uluslararası, iş hayatı ve/veya akademik seminerlerden faydalanma ve kendini geliştirme şansı sunar.

Endüstri Mühendisliği alanında gerçekleştirilen TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Kadir Has projeleri başta olmak üzere akademik projelerden yararlanma imkânı sunar.

Başarılı bir doktora programı için gerekli öğretim üyeleriyle yakın çalışma fırsatı, uluslararası öğrenciler ve bağlantılar ve sonucunda uluslararası seçkin dergilerde akademik yayın yapma fırsatı sunar.

İletişim için; Doç. Dr. Ahmet Yücekaya ile temasa geçebilirsiniz.

E-posta : ahmety@khas.edu.tr

Telefon  : +90 (212) 5336532 Dahili: 1423