whatsa

Kadın Çalışmaları Doktora Programı Hakkında

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ‘toplumsal cinsiyet’, kadınların toplumsal konumu ve sorunları ve ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ gibi önemli meselelere doğrudan eğilen az sayıdaki üniversiteden biridir. Kadir Has Üniversitesi, 2010 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması taahhüdünü de içeren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sorumluluk alanlarına dikkat çeken kurumsal sosyal sorumluluk raporu hazırlayan Türkiye’deki ikinci üniversite olmuştur

Programın öncelikli amacı, akademisyen ve eğitimci adayları için toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkanları sunmak; öğrencilerini, alandaki kuramsal çerçeveler, söylemler, yöntemler ve toplumsal cinsiyeti odağına alan öncül ve ilerici pratiklerle tanıştırarak, toplumsal cinsiyet ilişkileri ile sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve mekansal oluşumlar arasındaki karmaşık ilişkilerin araştırılabileceği zengin bir akademik ortam yaratmaktır. Bununla birlikte program, kendisini, Türkiye’de ve dünyadaki çoğu örnekte olduğu gibi sosyal ve beşeri bilimler altındaki disiplinlerin kesişiminde değil, bu disiplinlerdeki akademik araştırma geleneklerini ve onların dayandığı ontolojik ve epistemolojik önermeleri de, bilgiyi ve bilginin üretim süreçlerini toplumsal cinsiyet kavramları ışığında sorunsallaştırarak, eleştirel bir yaklaşımla ele almayı hedefleyen, disiplinlerarası bir çerçevede konumlandırmaktadır. Program, bu yolla, farklı disiplinlerden öğrencilere, araştırma konuları ne olursa olsun, bilgi üretim süreçlerini toplumsal cinsiyete dayalı bir farkındalıkla kurgulayabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir

Programın bir başka amacı ise, kadın ve aile politikaları, kentsel politika, göç ve insan hakları gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlar veya sivil toplum örgütlerinde toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütebilecek araştırmacılar yetiştirmektir. Doktora Programı, disiplinlerarası yapısı gereği tüm disiplinlerden başvuru kabul etmektedir.
Programın eğitim dili İngilizcedir.

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Dilek Cindoğlu
İletişim İçin: genderstudies@khas.edu.tr

kadin-calismalari

Hemen Başvur