whatsa

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayar

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu

Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir hızla gelişmekte olan özel hukuk alanının kapsamını, başlıca Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Medeni Yargılama ve İcra-İflas Hukuku ve Uluslararası Özel Hukuk oluşturmaktadır. Ülkemizde de söz konusu gelişim belirtilen alanlarda yapılan kanun değişiklikleri ile kendini göstermektedir. Özel Hukuk Doktora Programında, özel hukuka ait temel kanunlardan olan ve yakın zamanda yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin özgün ders seçenekleri ile güncel hukuki sorunlar, analitik bir bakış açısı ile derinlemesine incelenmektedir.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim ahmet.ayar@khas.edu.tr