whatsa

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS) DOKTORA PROGRAMI

Program Yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Nafiz Aydın

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2014-2015 akademik yılı Güz döneminden itibaren Türkiye’nin bu alandaki ikinci doktora programını başlatıyor. YBS Doktora Programı, Türkiye’de bu alanda Mühendislik fakültesi tarafından önerilen ilk doktora programıdır.

Neden YBS?

Bir an için son 10-15 yılda dünya çapında kurulmuş BT tabanlı firmaları göz önüne alalım:  Google, Facebook, Yahoo, Youtube, Twitter, Amazon, e-bay, LinkedIn, FourSquare, Alibaba, ….”. Bu firmaların her birinin piyasa değeri milyarlar mertebesindedir. Bazıları ise dünyanın en değerli firmaları halini almıştır. Peki bu bir tesadüf mü yoksa yeni iş yapma şekli mi sizce? Bizler, bunun yeni iş yapma şekilleri olduğuna inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz teknolojik dönemde ilerlerken ister sevelim ister sevmeyelim teknoloji yaşam şeklimizi ilgilendiren çok şeyi dramatik bir şekilde değiştirecektir. Bu değişikliklerin etkileyeceği alanlarla ilgili bir kaç örneği söyle sıralayabiliriz: İş yapma şekli, sosyal yaşam, eğlence, iletişim, ticarileştirme, tıp, ilaç tasarımı, eğitim, müşteri ilişkileri, kaynak planlaması, lojistik vb.

Bu nedenle, “eğer sizde bilgi teknolojileri (BT) ve şirket ve kurumlardaki uygulamaları ile ilgileniyor ve araştırma yapmaya, mükemmel bir YBS eğitimine destek vermeye ve en önemlisi BT etrafından geleceği şekillendirmeye ilgi duyuyorsanız” sizin de bizimle aynı vizyon ve heyecanı paylaştığınızı söyleyebiliriz. O zaman, ne duruyorsunuz? Buyurun gelin bir sohbet edelim. Bu belki de kariyer anlamında geleceğiniz için mükemmel bir fırsat olacaktır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?

YBS akademik kadromuz eğitim vermenin yanı sıra kurum/kuruluş ve şirketlerdeki uygulama programları ile bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar; sosyal ağlar, bulut bilişim, BT ticarileştirilmesi, sanal gerçeklik, pazarlık sistemleri, işbirliği teknolojileri, ofis otomasyonları, elektronik ticaret sistemleri, dijital ödeme sistemleri, stratejik bilgi sistemleri, kolektif zeka, tele-tıp, elektronik pazarlar, sosyal medya, bilgi sistemleri analizi, sistem geliştirme teknikleri, kurumsal kaynak yönetim sistemleri, sistem adaptasyonları ve yaygınlaştırılması, mobil programlama ve uygulamalar ve çok daha fazla alanda yapılmaktadır.

Bizler aynı zamanda teknolojinin insanlar ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgileniyoruz. Şöyle ki, kişisel verilerin gizliliği, teknoloji bağımlılığı, güvenlik, fikri mülkiyetin korunması, BT tabanlı stres konuları da YBS’nin ilgi alanları içerisindedir. Internet’in gelişim ve evrimi gibi konuları da göz ardı etmeyip, bunların şu an itibarı ile ilgilendiğimiz alanlar olduğunu ve gelecekteki değişikliklere göre çok daha yeni alanın araştırmalarımıza katılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kadir Has Üniversitesi YBS doktora programını tercih etmeniz için bir kaç sebep:

  • Mühendislik fakültesi tarafından önerilen ilk MIS doktora programı, teknik yönü çok kuvvetli
  • Hasta-bilgi sistemi, sosyal medya, inovasyon yönetimi, kurumsal sistemler, teknoloji adaptasyon ve yönetimi, veri madenciliği, iş zekası, siber-güvenlik ve altyapıları, büyük veri ve veri yönetişimi, bulut bilişim alanlarında aktif araştırma,
  • Deneysel metotlar, tasarım bilimi, veri madenciliği ve uygulamaları, ekonometri analizleri, sosyal medya, mobil sistemler, veri yönetişimi, bilgi sistemleri analiz ve yönetimi,  iş zekası ve uygulamaları vb. gibi alanlarda araştırma ve eğitim deneyimi,
  • Asıl bilgi sistemleri dergileri dahil çok sayıda disiplindeki önde gelen dergilerde makale yayını fırsatı,
  • Kuzey Amerika ve çok sayıda Avrupa ülkesi dahil uluslararası YBS akademik çevreleri ile olan iş birlikleri

 

Amaç

Bilgi sistemlerindeki bilgi birikimlerinizi arttırmanın yanı sıra YBS doktora programının amacı sizlere araştırma yapma yeteneği kazandırmak ve önde gelen üniversitelerde, kamu kuruluşlarında veya bilgi/ar-ge temelli iş yapan firmalarda iyi bir bilim insanı ve araştırmacı olmak için  gerekli olan donanımı kazandırmaktır. Üniversite-sanayi temelli seminerlerimiz ve araştırma seminerlerimiz aracılığı ile araştırma teknikleri vizyonu kazanmak, veri analiz yaklaşım yöntemleri ve araştırma sonucunu paylaşma deneyimlerinizi ve uzmanlığınızı arttırmak da kazanacağınız birikimler arasında olacaktır.

Süre

Çoğu öğrenciler için doktorayı tamamlamak için gerekli süre minimum 4 yıldır.  Bu süre temel alan dersleri, ikincil alan dersleri, doktora yeterlilik sınavı, tez konusu hazırlığı ve sunumu, araştırma ve yayın faaliyetleri ve nihai olarak doktora tez savunma sınavı için gerekli süreyi kapsamaktadır.  Nadiren bu dört yıllık süre 3-3.5 yıla inebilmektedir.

Mezuniyet için gerekli şartlar

Kadir Has Üniversitesi YBS doktora derecesini alabilmek için;

  • Temel disiplindeki derslerinin başarıyla tamamlanması (21 kredi)
  • İkincil uzmanlık alan derslerinin başarıyla tamamlanması (9 kredi)
  • Kapsamlı doktora yeterlilik sınavının başarıyla geçilmesi,
  • bir tez konusunu seçimi ve tez izleme jüriye başarı ile sunulması
  • tez savunma jürisi önünde doktora tezinin başarı ile sunulması

YBS doktora derecesi ile ne yapabilirim?

YBS doktora derecesi ile mezun olanlar sistem analisti ya da teknik yönetici pozisyonlarında, üst düzey bilgi sistem sorumlusu pozisyonunda, bilgisayar ve bilgi sistem yöneticisi pozisyonunda profesyonel olarak iş bulabilmektedirler. Profesyonel pozisyonlarda, doğru teknoloji seçimi, implementasyonu ve yönetiminde direkt olarak sorumlu olurlar. YBS doktora derecesi ile Ar-Ge firmalarında araştırmacı, araştırma birimi yöneticisi, üniversitelerde araştırmacı olarak ya da akademik pozisyonlarda  çalışabilmektedir. Türkiye’de sayıları şimdiden 19 u bulan YBS ya da İşletme Enformatiği bölümü olup öğretim üyesi eksikliği had safhadadır. YBS doktora öğrencilerinin daha mezun olmadan ya da hemen mezuniyet sonrası bir akademik iş önerisi almaları çok yüksek bir olasılıktır.

YBS’de bazı araştırma alanları

Sistem geliştirme, bilgi teknolojilerinin stratejik kullanımı, elektronik ticaret sistemleri, davranışsal karar-verme, veri tabanı modelleme, telekomünikasyon ve ağ tasarımı, bilgi gereksinim analizi, adaptif bilgi-tabanlı sistemler, bilgi teknolojilerinin ekonomik tabanlı kullanımı, veri madenciliği ve iş zekası uygulamaları, veri yönetişimi, sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama gibi çok geniş bir yelpaze.

Sorularınız?

Daha fazla bilgi ve/ya programa kabul koşulları için lütfen Prof. Dr. Hasan Dağ veya Doç. Dr.Mehmet N. AYDIN ile temasa geçiniz.

e-posta : hasan.dag@khas.edu.tr Telefon: +90 (212) 5336532 Dahili: 1265

e-posta : mehmet.aydin@khas.edu.tr Telefon:+90 (212) 533 6532 Dahili: 1439