whatsa

Mimarlık ve Kent Çalışmaları İngilizce Profesyonel (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

“Liman Kentlerinde Araştırma ve Tasarım”

Program, Trieste, İstanbul ve Hamburg kentlerinde düzenlenecek 10 günlük bir eğitim gezisi içermektedir.

Program Tanımı: Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı hem ulusal hem de uluslararası ölçekte mesleki alanda lider konumunda yer alacak ve iş yaşamında etkin rol oynayan donanımlı ve yüksek nitelikli mezunlar yetiştirmektir. 3 Dönem sürecek olan Program boyunca öğrenciler farklı tasarım yaklaşımlarıyla tanışacak, çevresel ve kentsel ölçekten mimari detay ve malzeme ölçeğine kadar uzanan geniş bir alanda tasarım bilgilerini artıracaktır.

Program Çıktıları: Mimari tasarımda elde edinilecek yetkinlik bu Programın temelini oluşturur. Tasarım Stüdyoları içine entegre edilmiş olan atölyeler ve eğitim gezileri, mimarlık mesleğini ve çevreyi ilgilendiren güncel ve zorlu meseleler üzerine odaklanır. Yürütülecek araştırma ve tasarım süreci sonunda, ekolojik ve etik farkındalığı yüksek öğrenci projelerinin üretilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapılı çevre, ekolojik ve sürdürülebilir mimari tasarım ve kentsel büyüme, dirençlilik, kent tarihi ve belleği, liman şehirleri, konut, kültür yapıları, küratoryal pratikler, sergi tasarımı, mimarlık yayınları.

Program Koordinatörü: Murat Tabanlıoğlu
Akademik Koordinatör: Öğr. Gör. Ali Dur

Toplam Ders Yükü: 90 AKTS (3 Dönem)

Program Kontenjanı: 25-30 Öğrenci

Programa Genel Bakış:

GÜZ

BAHAR

GÜZ

BAHAR

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

-

4 Courses

3 Courses

3 Courses

-

ARCH 560 (7.5 ECTS)

ARCH 561 (15 ECTS)

SGS 580 (15 ECTS)

Sergi / Panel

ARCH 5XX (7.5 ECTS)

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

 

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Programın Duyurulması

Seçmeli Ders

 

 

 

 

Dönem (GÜZ) // Araştırma + Gezi

Tasarım Stüdyosu: “Liman Kenti Diyalogları”

 

ARCH 560: Yüksek Lisans Tasarım Stüdyosu I: Mimarlık ve Kentsel Tasarımda Araştırma (7.5 AKTS)

A) Tasarım Stüdyosu: Program kapsamında sunulan ilk tasarım stüdyosunda öğrencilerin üç kentin (İstanbul, Trieste ve Hamburg) mimari ve kent tarihlerini karşılaştırmalı olarak çalışma konusu yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler, bu kentlerin gelişimini 19. Yüzyıldan bu yana biçimleyen toplumsal, kültürel ve mekânsal faktörlerle doğal ve yapılı çevrede meydana gelen dönüşümlere odaklanacaklardır. Stüdyonun çerçevesi şu başlıkları içermektedir:

Belirlenecek kent alalarında yer alan mimari formlar ve bölgesel düzenlenme biçimleri üzerine çalışmak

Yürütülecek araştırmaları rapor ve mevcut veri setleriyle birlikte ele almak

Güncel politikalarla geleceğe dair planlamaları bir sav ortaya koymak suretiyle eleştirel bir çerçeveden bakarak konumlandırmak

Hayat ekonomilerine uyum sağlayan, onları dönüştüren, yeniden konumlandıran ve üreten mimari stratejiler tasarlamak

 

B) Alan Çalışması ve Araştırma: Tasarım stüdyosunun içeriğini tamamlayacak olan ikinci modül, 10 günlük yoğun bir alan çalışması eğitim gezisinden oluşur. Her kentin planlanmasında izlenen farklı yaklaşımlar üzerine odaklanılacaktır.

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Üyesi

AKTS

 

 

C

ARCH 560

Yüksek Lisans Tasarım Stüdyosu I: Mimarlık ve Kentsel Tasarımda Araştırma

Murat Tabanlıoğlu & TA

7.5 ECTS

ARCH 5XX

Alan Çalışması ve Araştırma

Murat Tabanlıoğlu & TA

7.5 ECTS

 

 

 

 

E

ARCH XXX

Kentsel Morfoloji

XXX

7.5 ECTS

ARCH XXX

Dünya Kentleri

XXX

7.5 ECTS

 

 

 

Dönem Toplamı

*30 ECTS

*Bu dönem öğrenciler iki zorunlu ve iki seçmeli ders alarak 30 AKTS’lik ders yükünü tamamlamak zorundadır.

İkinci Dönem (BAHAR) // Tasarım Stüdyosu

Stüdyo: “Belleği Dönüştürmek”

ARCH 561: Yüksek Lisans Stüdyosu II: Mimari ve Kentsel Tasarımda Uygulama (15 AKTS): İkinci tasarım stüdyosu birbirine bağlı iki modülden oluşmaktadır.

A) Stüdyonun ilk modülü Programın tasarım safhasıdır ve ARCH 560 stüdyosunda elde edilen bulgu ve çıktılar üzerine inşa edilmiştir. Stüdyoda öğrenciler, gelişmekte olan bina teknolojilerini ve dijital araçları kullanarak üç kentin belleğini mimari projelere dönüştüreceklerdir. Çalışmaların odağında sürdürülebilir ve dirençli çevresel tasarım, pandemi sonrası konut, ticari mekanlar ile sanat ve kültür yapıları yer almaktadır. Stüdyonun çerçevesi şu başlıkları içermektedir:

Önceki stüdyonun çalışmalarını esas alan yeni bir bina bloğu, bir bölgesel birim tasarlamak

Projelerin sunabileceği potansiyeli sürdürülebilirlik ve yeni gelişen teknolojiler bağlamında test etmek

Tasarım problemlerini mümkün olan en küçük ölçekte çözmek

B) En güncel tartışmaları yansıtan seminerler | Disiplinler arası Yaklaşımlar: İkinci modül, yüksek lisans stüdyosunu desteklemek amacıyla alanında uzman profesyonellerin vereceği seminerlerden oluşur.

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Üyesi

AKTS

 

C

ARCH 561

Yüksek Lisans Stüdyosu II: Mimari ve Kentsel Tasarımda Uygulama

Murat Tabanlıoğlu & TA

15 ECTS

 

 

 

 

E

ARCH XXX

Sürdürülebilir Tasarım ve Yaşam

XXX

7.5 ECTS

ARCH XXX

İleri Tasarım Teknolojileri

XXX

7.5 ECTS

 

 

 

Dönem Toplamı

*30 ECTS

* Öğrenciler bu dönem bir zorunlu ve iki seçmeli ders alarak 30 AKTS’lik ders yükünü tamamlamak zorundadır.

  1. Dönem (GÜZ) // Ürün + Sergi

Stüdyo: “Anlatıları Sergilemek”

ARCH 580 Bitirme Projesi: Bitirme Projesi son tasarım stüdyosudur ve birbirine bağlı iki modülden oluşmaktadır.

A) Tasarım Üretimi ve Sergileme: Bitirme Projesinin ilk modülü belirlenen kent müzeleri ve sergilere yapılacak gezi ile başlayacaktır. Öğrenciler, ilk iki stüdyoda tamamladıkları projelerin iletişim ve küratoryal yönleri üzerine çalışacaklar, sergiyle koşut bir yayın tasarlayıp üreteceklerdir. Konuk öğretim üyeleri ve tasarımcılar tarafından verilen sergi tasarımı, küratoryal pratikler, görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarımın kesişimi ve mimari yayın konulu seminerler stüdyonun içeriğini zenginleştirecektir. Stüdyonun çerçevesi şu başlıkları içermektedir:

Belirlenen sergi ve müzelere yapılacak çalışma gezileri

Sergi tasarımı üzerine kuramsal ve Pratik çerçevelerden yapılacak araştırma

Daha önceki modüllere ait çalışmalarda önemli noktaların belirlenmesi ve Programın ana fikri bağlamında üzerlerinden tekrar geçilmesi

Bir yayının üretimi ve serginin müşterek olarak tasarımı

B) En güncel tartışmaları yansıtan seminerler | Disiplinler arası Yaklaşımlar: İkinci modül, Bitirme Projesini desteklemek amacıyla alanında uzman profesyonellerin vereceği seminerlerden oluşur.

 

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Üyesi

AKTS

C

 

 

 

 

E

SGS 580

Bitirme Projesi

Murat Tabanlıoğlu & TA

15 ECTS

ARCH XXX

Medya ve Sergi Tasarımı

XXX

7.5 ECTS

ARCH XXX

Küratoryal Çalışmalar

XXX

7.5 ECTS

 

 

 

Dönem Toplamı

*30 ECTS

* Öğrenciler bu dönem bir zorunlu ve iki seçmeli ders alarak 30 AKTS’lik ders yükünü tamamlamak zorundadır.

  1. Dönem (BAHAR) // Hazırlık + Etkinlikler

3 dönemlik Programın tamamlanmasını takiben, öğrenci araştırmalarından elde edilen çıktıların ve final projelerin izlenebileceği etkinlikler, paneller ve sergiler düzenlenecektir. 

 

3 Dönemden Oluşan Program

Program kapsamındaki tasarım stüdyolarının konuları şu şekilde belirlenmiştir:
LİMAN KENTİ DİYALOGLARI BELLEĞİ DÖNÜŞTÜRMEK ANLATILARI SERGİLEMEK
İSTANBUL, TRIESTE, HAMBURG İSTANBUL, TRIESTE, HAMBURG İSTANBUL, TRIESTE, HAMBURG
KENTLERE YAPILACAK EĞİTİM GEZİLERİ   MÜZE VE SERGİ ALANLARINA YAPILACAK EĞİTİM GEZİLERİ
 
ANA KONULAR ANA KONULAR ANA KONULAR
KÜLTÜREL & ELEŞTİREL TARİHLER MİMARLIK & KENTLEŞME İLETİŞİM & MEDYA ÇALIŞMALARI
MİMARLIK & KENTLEŞME YENİ TEKNOLOJİLER SANAT VE TASARIMIN KESİŞİMİ
MİMARLIK & DÖNÜŞÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRESEL TASARIM KÜATÖRLÜK ÇALIŞMALARI
 
ALT KONULAR ALT KONULAR ALT KONULAR
MASTERPLAN ÇALIŞMALARI PANDEMİ SONRASI KONUT TASARIMI KÜLTÜR YAPILARI
KENTSEL İYİLEŞTİRME TİCARİ MEKAN TASARIMI SERGİ TASARIMI
  KÜLTÜR YAPILARI MİMARİ YAYINLAR
SEMİNER + SERGİ SEMİNER + SERGİ KİTAP + SERGİ