whatsa

KHAS Tasarım Yüksek Lisans Programı Küratoryal Çalışmalar Modülü, ülkemizdeki sanat ve tasarım alanlarındaki nitelikli sergi yapımcılığı (küratorlük) ve yayın yapma konusunda ihtiyaç duyulan güncel ve uluslararası bilgiye ve üretim yöntemlerine hakim, toplumsal ve kişisel sorumluluk, eleştirel düşünce, etik anlayış ve ekolojik farkındalığa sahip bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim programıdır.  

Bu kapsamda sanat ve tasarım alanında sergi yapımı (küratorlüğü) ve tasarımı, sanat ve tasarım araştırmaları, arşiv yönetimi, eleştirel yazım alanlarında araştırmalar yapma, projeler üretme, özgün üretimlerde bulunmak üzere içerik oluşturma ve akademik ortam ile sanat ve tasarım etkinlikleri arasındaki etkileşimi sağlayarak uygulama alanları yaratmayı hedeflemektedir. Bu modül, lisansüstü araştırmaya yönelik bir öğretim programı olduğu kadar, sanat ve tasarım alanından pratik bilgi üretim mekanizmalarının teori ve analiz ile birlikte ele almayı dener.  

Ders ve seminerlerin yanında, ulusal ve uluslararası alandan ziyaretçi kürator, sanatçı, tasarımcı, eleştirmen, galeri ve müze profesyonelleri ve akademisyenlerin katılımıyla yürütülecektir. Küratoryal pratikler, pozisyon ve politikalara odaklanacak olan modül, sanatçı ve tasarımcı bakış açılarına, sergileme pratiklerinin tarihine ve eleştirel yazının farklı biçimlerine, günümüzün tarihsel, sosyal, politik ve ekolojik bakış açılarıyla yer verir.  

Küratoryal modül, Tasarım Yüksek Lisans Programı bünyesinde, KHAS, İKSV İstanbul Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali ortak projesi olarak yürütülmektedir.

Modül koordinatörü: Eylül Şenses, designMA@khas.edu.tr