Tezsiz Yüksek Lisans Müfredatı

FİNANS VE BANKACILIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI

FİNANS VE BANKACILIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)*

I. YIL – GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

(Türkçe ve İngilizce)

Zorunlu/

Seçmeli

Ders Saati

AKTS

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Zorunlu

3

7,5

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Seçmeli

3

7,5

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Seçmeli

3

7,5

 

Serbest-Seçmeli (Open-Field)

Seçmeli

3

7,5

Yarıyıl Toplamı

30

I. YIL – BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

(İngilizce ve Türkçe)

Zorunlu/

Seçmeli

Ders Saati

AKTS

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Seçmeli

3

7,5

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Seçmeli

3

7,5

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Seçmeli

3

7,5

 

Serbest-Seçmeli (Open-Field)

Seçmeli

3

7,5

Yarıyıl Toplamı

30

II. YIL – GÜZ DÖNEMİ

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Seçmeli

3

7,5

 

Alan-Seçmeli (Major-Field)

Seçmeli

3

7,5

GSS 580

Proje (Project)

Zorunlu

-

15

Toplam

30

Mezuniyete Esas Toplam AKTS

90

FİNANS VE BANKACILIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALAN-SEÇMELİ DERS HAVUZU*

FB513

Sayısal Yöntemler (Numerical Methods)

Seçmeli

3

7,5

FB511

Finansal Kurumlar ve Piyasalar (Financial Institutions and Markets)

Seçmeli

3

7,5

FB509

İşletme Ekonomisi (Managerial Economics)

Seçmeli

3

7,5

FB514

Finansal Yönetim ve Analiz (Financial Management and Analysis)

Seçmeli

3

7,5

FB518

Türkiye Finans Piyasaları (Turkish Financial Markets)

Seçmeli

3

7,5

FB516

Portföy Yönetimi ve Uygulamaları (Portfolio Management and Applications)

Seçmeli

3

7,5

FB519

Kurumsal Finans (Corporate Finance)

Seçmeli

3

7,5

FB520

Finansal Muhasebe (Financial Accounting)

Seçmeli

3

7,5

FB522

Sermaye Piyasaları ve Yatırımlar (Capital Markets and Investments)

Seçmeli

3

7,5

FB521

Risk Modellemesi ve Analizi (Risk Modeling and Analysis)

Seçmeli

3

7,5

FB523

Sigorta ve Risk Piyasaları (Insurance and Risk Markets)

Seçmeli

3

7,5

FB524

Özkaynak Değerleme Yöntemleri (Equity Valuation Methods)

Seçmeli

3

7,5

FB525

Türev Ürünler ve Opsiyonlar (Derivatives and Options)

Seçmeli

3

7,5

FB526

Gayrimenkul Finansmanı (Real Estate Finance)

Seçmeli

3

7,5

* Finans ve Bankacılık tezsiz yüksek lisans (İngilizce) programının ders yükünün tamamlanabilmesi için alan-seçmeli ders havuzundan 8 ders, serbest-seçmeli ders havuzundan 2 ders alınması gerekmektedir. Serbest-seçmeli dersler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ nün bünyesinde açılan ve FB kodlu dersler dışındaki tüm dersleri tanımlamaktadır.