whatsa

Başvuru Koşulları

Bu programa başlayacak adayların Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık alanında lisans derecelerini almış olmaları gerekir. Hali hazırda lisans derecesi olmayan fakat bu dereceyi programın başlama tarihinden önce almayı bekleyen adaylar da başvuruda bulunabilir.

Adayların aşağıdaki dökümanları başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir:

  • Transkript (Resmi Not Dökümleri): Lisans not ortalaması en az 2,40 * olmalıdır.
  • Program mülakatı İngilizce olarak yapılmakta olup mülakatta başarılı bulunan adaylardan İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelendirmeleri talep edilmemektedir.
  • İki adet referans mektubu
  • Niyet mektubu
  • Online başvuru formu
  • Sözlü mülakat


Yukarıda belirtilen başvuru dosyasını online başvuru sistemine teslim etmiş olan adaylar arasında yapılacak sıralama ile seçilirler.

* Adaylar profesyonel sporcu olduklarını gösterir dökümanları teslim etmeleri durumunda 2.20 ve üzeri not ortalaması kabul edilecektir.