Prof. Dr. Volkan Ediger Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Y.Lisans Programı'nı anlatıyor.