KHAS Lisansüstü Programları: Doç. Dr. Ayşe N. Erek