KHAS Psikoloji Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programı, psikolojinin üç ana dalından birinde veya birkaçının kesişim noktasında akademik çalışma yapmayı amaçlayan Psikoloji ve PDR lisans mezunu adaylarını bekliyor.

Başlangıç tarihi Eylül 2020 olan program, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji alt dallarını kapsamaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin bu alt alanlarda açılacak dersleri tamamlamaları ve tez çalışmalarını bu alanların birinde veya kesişim noktalarında yürütmeleri beklenecektir.

Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu

aslı

 

Doç. Dr. Çarkoğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji alanında tamamlamış, yüksek lisans ve doktora derecelerini Purdue Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları alanında almıştır.

Kronik hastalıkların(özellikle diyabet) aile ilişkileri ile etkileşimi, sigara kullanımı ve bırakma, tütün kullanımı ve yemek yeme gibi davranışların gelişimsel süreçleri ile beliren yetişkinlik döneminde (18-25 yaş aralığı) bu davranışların toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik oluşumuna olan etkileri Dr Çarkoğlu’nun araştırmalarına konu oluşturmaktadır. Kendisinin son yıllarda aile sistemlerinde en ilgilendiği olgu ise babaların çocuklarının kimlik gelişimindeki rolüdür.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Asli_Carkoglu

Doç. Dr. Mehmet Harma

mehmetharva

Doç. Dr. Harma, lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra Psikoloji yüksek lisans ve doktora derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Yakın ilişkilerin işlevi, gelişmesi ve sonuçlarının yanı sıra, kişiler arası ilişkilerin farklı alanlardaki karar verme süreçleri ile ilişkilerini çalışmaktadır. Yürütücüsü olduğu araştırma grubunda lisans ve lisansüstü öğrencilerle projeler yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://corelab.khas.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Aslı Aktan-Erciyes

asliaktan

Dr. Aktan-Erciyes, lisans eğitimini İşletme alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde almış, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde psikoloji alanında tamamlamıştır.

Araştırmalarında dil – biliş arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Erken yaşta edinilen ikinci dil ile anadilin etkileşimini incelemektedir. Anlatı becerileri gelişimi, olay algısı konuları da ilgi alanları arasındadır. Eylül 2018’den beri Studies in Language and Bilingualism (SiLab) kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.asliaktanerciyes.com

Dr. Öğr. Üy. Ahu Gökçe

Ahu Gökçe

Dr. Gökçe, Psikoloji alanındaki lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Ludwig-Maximilians-Universität München’de nöro-bilişsel psikoloji ve deneysel psikoloji alanlarında almıştır.

Dr. Gökçe, görsel-mekânsal dikkat süreçleri, (seçici) görsel dikkat yönelimi, görsel bellek, görsel muhakeme, özet temsiller, dikkat ve yeme davranışı ile duygu-dikkat etkileşimi konuları üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Bilgisayar temelli deneysel çalışmalar yürüterek görsel bellek ve dikkat ilişkisi kapsamında uyaranların nasıl tanımlandığı, işlendiği ve temsil edildiğini incelemektedir.
Daha fazla bilgi için: http://visualcoglab.khas.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Sezin Öner

sezinoner

Dr. Öner, lisans eğitimini Psikoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini ise Doğuş Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji alanında almıştır. Doktora çalışmalarını Koç Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji alanında tamamlamıştır.

Duygu ve biliş süreçlerinin etkileşimi ile ilgilenen Dr. Öner, çalışmalarında otobiyografik bellek ve hatırlama süreçlerine odaklanmaktadır. Özellikle “Hatırladıklarımızı neden Hatırlıyoruz? (Neden Unutuyoruz?)” ana sorusunu sorarak belleğin işlevsel yönlerini ve bu işlevin kullanımındaki bireysel farklılıkları incelemektedir. Ayrıca, Dr. Öner, son yıllarda, toplumsal olayların hatırlanmasına ilişkin çalışmalar da yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Sezin_Oner

Dr. Öğr. Üy. Berna Uzundağ

bernauzundag

Dr. Uzundağ, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler alanında almıştır. Doktora çalışmalarını Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır.

Dr. Uzundağ, Çocuk ve Aile Araştırmaları Laboratuvarı’nın yürütücüsüdür (http://cocukveaile.khas.edu.tr) ve araştırmaları bebek ve çocukların bilişsel gelişimine (dil, dikkat, yürütücü işlevler) ve bu gelişim ile ilgili olan çevresel unsurlara (anne-çocuk etkileşimi, sosyoekonomik seviye, ekran kullanımı) odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.bernaarslanuzundag.com

Dr. Öğr. Üy. Onurcan Yılmaz

Onurcan Yılmaz

Dr. Yılmaz, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde Psikolojik Bilimler ve Sosyal Psikoloji alanlarında iki ayrı yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora çalışmalarını ise İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

Dr. Yılmaz, insan ahlakının psikolojik neden ve sonuçları hakkında çalışmalarını sürdürmektedir ve Moral Intuitions Lab’ın (www.moralintuitionslab.com) yürütücüsüdür. Aynı zamanda, önde gelen popüler bilim dergisi Psychology Today’de “Moral Intuitions” adında düzenli bir bilimsel blog yazmaktadır (www.psychologytoday.com/intl/blog/moral-intuitions).

Başvuru Koşulları (https://sgs.khas.edu.tr/tr/basvuru-hakkinda-basvuru-kosullari)

 • Psikoloji veya PDR lisans mezunu olmak
 • 2.75 ve üzeri lisans ortalaması
 • 55 puan ve üzeri ALES
 • İngilizce yeterliliği

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Transkript (resmi not dökümü)
 • Diploma
 • ALES puan belgesi
 • YDS puan belgesi (ya da e-YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi eşdeğer belge)
 • İki adet referans mektubu (Kadir Has Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunları için gerekli değildir)
 • Niyet mektubu: İngilizce yazılmalı ve 1500 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, yüksek lisans programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgi içermelidir.
 • COVID-19 önlemleri kapsamında adaylar ALES/GRE – YDS/TOEFL belgeleri olmadan başvuru yapabilirler

Başvuru Takvimi

 • 04 - 29 Mayıs 2020: Başvuru dönemi
 • 16 Mayıs 2020: Yüksek lisans programı online tanıtım günü
 • 01 - 09 Haziran 2020: Online mülakatlar
 • Eylül 2020: Bilim sınavı ve sonuçların ilanı

  Bilim sınavı İngilizce olacak ve genel alan bilgisi, sunulan araştırma içeriğini yorumlama ve araştırma yöntemleri üzerine sorular içerecektir.

  Online Başvuru için tıklayınız.

  Başvuru süreci ile ilgili sorular için Ayşe Mine Dürü ile iletişime geçilebilir (mine.duru@khas.edu.tr).