KHAS Psikoloji Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programı, psikolojinin üç ana dalından birinde veya birkaçının kesişim noktasında akademik çalışma yapmayı amaçlayan Psikoloji ve PDR lisans mezunu adaylarını bekliyor.

Başlangıç tarihi Eylül 2019 olan program, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji alt dallarını kapsamaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin bu alt alanlarda açılacak dersleri tamamlamaları ve tez çalışmalarını bu alanların birinde veya kesişim noktalarında yürütmeleri beklenecektir.

Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu

aslı

 

Doç. Dr. Çarkoğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji alanında tamamlamış, yüksek lisans ve doktora derecelerini Purdue Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları alanında almıştır.

Kronik hastalıkların(özellikle diyabet) aile ilişkileri ile etkileşimi, sigara kullanımı ve bırakma, tütün kullanımı ve yemek yeme gibi davranışların gelişimsel süreçleri ile beliren yetişkinlik döneminde (18-25 yaş aralığı) bu davranışların toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik oluşumuna olan etkileri Dr Çarkoğlu’nun araştırmalarına konu oluşturmaktadır. Kendisinin son yıllarda aile sistemlerinde en ilgilendiği olgu ise babaların çocuklarının kimlik gelişimindeki rolüdür.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Asli_Carkoglu

Doc. Dr. Mehmet Harma

mehmetharva

Doç. Dr. Harma, lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra Psikoloji yüksek lisans ve doktora derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Yakın ilişkilerin işlevi, gelişmesi ve sonuçlarının yanı sıra, kişiler arası ilişkilerin farklı alanlardaki karar verme süreçleri ile ilişkilerini çalışmaktadır. Yürütücüsü olduğu araştırma grubunda lisans ve lisansüstü öğrencilerle projeler yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.mehmetharma.com

Dr. Öğr. Üy. Aslı Aktan-Erciyes

asliaktan

Dr. Aktan-Erciyes, lisans eğitimini İşletme alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde almış, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde psikoloji alanında tamamlamıştır.

Araştırmalarında dil – biliş arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Erken yaşta edinilen ikinci dil ile anadilin etkileşimini incelemektedir. Anlatı becerileri gelişimi, olay algısı konuları da ilgi alanları arasındadır. Eylül 2018’den beri Studies in Language and Bilingualism (SiLab) kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.asliaktanerciyes.com

Dr. Öğr. Üy. Ahu Gökçe

ahugokce

Dr. Gökçe, Psikoloji alanındaki lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Ludwig-Maximilians-Universität München’de nöro-bilişsel psikoloji ve deneysel psikoloji alanlarında almıştır.

Dr. Gökçe, deneysel-bilişsel psikoloji alanında çalışmaktadır. İlgi alanları arasında görsel-mekânsal dikkat süreçleri, (seçici) görsel dikkat yönelimi, görsel bellek, özet temsiller ve duygu-dikkat etkileşimi bulunmaktadır. Bilgisayar temelli deneysel çalışmalar yürüterek görsel bellek ve dikkat ilişkisi kapsamında uyaranların nasıl tanımlandığı, işlendiği ve temsil edildiğini incelemektedir.

Daha fazla bilgi için: https://scholar.google.de/citations?hl=en&pli=1&user=vjROU7oAAAAJ

Dr. Öğr. Üy. Sezin Öner

sezinoner

Dr. Öner, lisans eğitimini Psikoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini ise Doğuş Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji alanında almıştır. Doktora çalışmalarını Koç Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji alanında tamamlamıştır.

Duygu ve biliş süreçlerinin etkileşimi ile ilgilenen Dr. Öner, çalışmalarında otobiyografik bellek ve hatırlama süreçlerine odaklanmaktadır. Özellikle “Hatırladıklarımızı neden Hatırlıyoruz? (Neden Unutuyoruz?)” ana sorusunu sorarak belleğin işlevsel yönlerini ve bu işlevin kullanımındaki bireysel farklılıkları incelemektedir. Ayrıca, Dr. Öner, son yıllarda, toplumsal olayların hatırlanmasına ilişkin çalışmalar da yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Sezin_Oner

Dr. Öğr. Üy. Berna Uzundağ

bernauzundag

Dr. Uzundağ, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler alanında almıştır. Doktora çalışmalarını Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır.

Dr. Uzundağ, bebek ve çocukların bilişsel gelişimi alanında çalışmalar yürütmekte olup, dil ve iletişim gelişimi, dikkat ve yönetici işlevlerin gelişimi ve anne-çocuk iletişimi ile sosyoekonomik seviye gibi çevresel unsurların bilişsel gelişim üzerindeki etkileri konularında çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.bernaarslanuzundag.com

Dr. Öğr. Üy. Onurcan Yılmaz

onurcanyilmaz

Dr. Yılmaz, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde Psikolojik Bilimler ve Sosyal Psikoloji alanlarında iki ayrı yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora çalışmalarını ise İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

Dr. Yılmaz, ahlaki yargıların psikolojik kökenleri ve sonuçları hakkında çalışmalarını sürdürmektedir ve Moral Intuitions Lab’ın (www.moralintuitionslab.com) yürütücüsüdür.

Daha fazla bilgi için: www.moralintuitionslab.com

Başvuru Koşulları

  • Psikoloji veya PDR lisans mezunu olmak
  • 2.75 ve üzeri lisans ortalaması
  • 55 puan ve üzeri ALES
  • İngilizce yeterliliği

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

  • Transkript (resmi not dökümü)
  • Diploma
  • ALES puan belgesi
  • YDS puan belgesi (ya da e-YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi eşdeğer belge)
  • İki adet referans mektubu (Kadir Has Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunları için gerekli değildir)
  • Niyet mektubu: İngilizce yazılmalı ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, yüksek lisans programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgi içermelidir.

 

Başvurular 6 Mayıs - 10 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacaktır. İlk değerlendirmeyi geçen adaylar, 17 Haziran’da bilim sınavına çağırılacaktır.

Bilim sınavı İngilizce olacak ve genel alan bilgisi, sunulan araştırma içeriğini yorumlama ve araştırma yöntemleri üzerine sorular içerecektir. Bilim sınavını geçen adaylarla mülakatlar 19 Haziran’da yapılacaktır.

Başvurular online olarak şu adresten yapılacaktır: https://sparks.khas.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zher_f_be/index.html?sap-client=400&sap-ui-language=TR

Başvuru süreci ile ilgili sorular için Ayşe Mine Duru ile iletişime geçilebilir (mine.duru@khas.edu.tr).

Poster