Prof. Dr. Yonca KÖSEBAY ERKAN

whatsapp

Projeler

Start Start Project Name Project Type Word Fund Committee
Ekim 2021 Ekim 2025 Sustainable Management Model for Industrial Heritage as a Resource for Urban Development Horizon 2020 MSCA RISE Koordinatör EU
Ekim 2020 Ekim 2023 Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği TÜBİTAK 1001 Yürütücü TÜBİTAK