Prof. Dr. Mehmet Timur AYDEMİR

whatsapp

Projeler

Start Start Project Name Project Type Word Fund Committee
2016 2018 Elektrikli Araçlarda Batarya Şarj İşleminde Kullanılacak Temassız Güç Aktarım Sisteminin Geliştirilmesi / Development of a Contactless Power Transfer System to be used in Battery Charging of Electrical Vehicles. TÜBİTAK 1505 Sanayi Üniversite İşbirliği Projesi / TUBITAK Industry University Cooperation Project Yürütücü / Manager TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY
2015 2017 Çok Amaçlı 300 A Evirici Tip Kaynak Makinesi Tasarımı / Multifunction 300 A Inverter Type Welding Machine Design SANTEZ / Industry Thesis Yürütücü / Manager Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Ministry of Industry and Technology
2014 2016 Üç Fazlı Asenkron Alternatif Akım Motorlar için Akıllı Sürücü Donanımı / Intelligent Motor Drive Hardware Development for Three Phase Induction Motors 8. Intelligent Motor Drive Hardware Development for Three Phase Induction Motors SANTEZ / Industry Thesis Yürütücü / Manager Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Ministry of Industry and Technology
2015 2018 Kesintisiz Güç Kaynağı Özellikli Yerli Lityum İyon Batarya Grubu Tasarımı, Geliştirilmesi ve İmalatı / Design and Implementation of a Lithium-Ion Battery Pack with Uninterruptable Power Supply Feature SANTEZ / Industry Thesis Yürütücü / Manager Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Ministry of Industry and Technology
2011 2013 Güneş Enerjisi Sistemleri için Kuplajlı Endüktörler Kullanan Yüksek Kazançlı z-Girişli DA-DA ve DA-AA Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi / Design and Implementation of a High Gain z-source DC-DC and DC-AC Converters Utilizing Coupled Inductors for Solar Energy Systems TÜBİTAK 1001 ARDEB Projesi / TUBITAK 1001 Academic Research Project Cooperation Project Yürütücü / Manager TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY
2011 2013 Kesintisiz Güç Kaynakları için Yarıiletken Aktarım Anahtarı Geliştirilmesi / Development of Static Transfer Switch for Uninterrupted Power Supplies SANTEZ / Industry Thesis Yürütücü / Manager Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Ministry of Industry and Technology
2009 2010 Uyarlamalı Düşüm Yöntemi ile Paralel Çalışan DA/DA Dönüştürücülerin Akım Paylaşımının Sağlanması / Achieving Current Sharing in Parallel Operating DC-DC Converters by Using Adaptive Droop Method TÜBİTAK 1002 ARDEB Hızlı Destek Projesi / TUBITAK 1002 Academic Quick Support Research Project Cooperation Project Yürütücü / Manager TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY
2007 2010 Uydu Yönelim Sistemlerinin Gerçek Zamanlı Benzetimi ve Kapalı Döngü İçerisinde Donanım Sınaması / Real Time Digital Simulation and Hardware in the Loop Testing of Satellite Attitude Systems TÜBİTAK 1001 ARDEB Projesi / TUBITAK 1001 Academic Research Project Cooperation Project Yürütücü / Manager TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY
2021 2024 EMPEDANS KAYNAKLI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ YÜKSEK GERİLİM DA GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI / IMPEDANCE SOURCE DC-DC CONVERTER BASED HIGH-VOLTAGE DC POWER SUPPLY DESIGN TÜBİTAK 1001 ARDEB Projesi / TUBITAK 1001 Academic Research Project Cooperation Project Yürütücü / PI TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY