• Not çizelgesi (Transkript)
 • Diploma
 • Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)
 • ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE - GMAT)
 • YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, YÖKDİL, TOEFL )
 • Niyet mektubu
 • Referans mektubu (2 Adet)
 • Araştırma önerisi

Detaylı bilgi için tıklayınız

 • TOEFL 2 yıl geçerlidir.
 • YDS, e-YDS ve YÖKDİL 5 yıl geçerlidir.
 • ALES, GRE ve GMAT 5 yıl geçerlidir.
 • Yurt dışında tüm TOEFL sınav merkezlerinden, yurt içinde ise (ÖSYM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın “Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ ne göre dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlardan alınan, kurum kodu (7524) belirtilmiş, TOEFL-IBT sınav sonuç belgeleri esas alınmaktadır.
 • Doktora programları ve tüm yüksek lisans programlarına başvuru yapacak olan adayların YDS ya da eşdeğeri belge ibraz etmeleri gerekmektedir.Sadece program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • İngilizce dil belgesi olmayan yükseklisans adayları, Üniversitemizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilir ve alacakları skoru YDS eşdeğeri olarak kullanabilirler. KHAS İYS her başvuru döneminde yapılmaktadır. Bu sınava girmek isteyen adayların başvuru tarihleri aralığında Online Başvuru formunu doldurmuş ve başvuru esnasında “İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek istiyorum” seçeneğini işaretlemiş olmaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili detaylar sınavdan birkaç gün önce tarafınıza e posta ile gönderilecektir. KHAS İngilizce Yeterlik Sınavı linki ile sınav hakkında bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.
  Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans için geçerlidir. Bütünleşik doktora ve doktora başvurularında bu sınav kabul edilmemektedir.
 • Üniversitemizde yapılan KHAS İYS ücretsiz olup, herhangi bir ücret ödemesi talep edilmemektedir.
 • İngilizce dil zorunluluğu olan tüm programlar için, YDS ya da eşdeğeri belgesi olmayan, KHAS İYS de başarısız olan/sınava katılmayan yüksek lisans adaylarının başvurusu olumsuz sonuçlanmaktadır.
 • Film ve Drama yüksek lisans programı, “Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik, Oyunculuk” alanlarından seçilmek istenilen alanın başvuru sırasında mutlaka belirtilmesi ve Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik alan seçimlerinde, mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim edilmesi gerekmektedir. Dramatik Yazarlık, Yapımcılık ve Yönetmenlik için ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır. Portfolyo teslimini başvuruların son gününe kadar C Blok C404 nolu ofise yapabilirsiniz.
  Tasarım yüksek lisans programı, Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo hazırlamalıdırlar. Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar ise mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni hazırlamalıdırlar. Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.
 • Lisansüstü programlara başvuruda bulunmak için ilgili lisans alanından mezun olma şartı aranmamaktadır. Farklı disiplinlerden de öğrenci kabul edilebilmektedir.*

* Psikoloji yüksek lisans programlarına sadece Psikoloji ve PDR lisans mezunu adayları başvurabilir.

 • Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar (lisans derecesi ile doktoraya başlayan öğrenciler) ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı zorunlu olmayıp, gerekli görülmesi halinde uygulanmaktadır.
 • Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına olmasına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, Resmi Gazete’ de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre “Tezsiz yüksek lisans programına 06.02.2013tarihinden önce kayıt olan adaylar, aldıkları diplomaları ile doktora programı başvurusunda bulunabilirler.” Belirtilen tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programına kayıt olan adaylar ise ancak lisans diplomaları ile doktora (bütünleşik doktora) başvurusunda bulunabilirler.
 • Şayet lisans diploması ile doktora başvurusu yapılacaksa, Lisansüstü Yönetmeliği’ne göre, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekmektedir. ALES başvurulan puan türünde min 80 ya da eşdeğeri ve YDS min 65 ya da eşdeğeri puan olması gerekmektedir.
 • Maksimum 2 farklı programa başvuru yapılabilir.
 • Başvuruların sona ermesi ile birlikte, mülakat tarihleri hakkında bilgi adaylara e-posta yoluyla iletilir. Cibali kampüsünde mülakatlar yapılır ve sonuçları yine e-posta ile iletilir. 
 • Program başvurusu yapmanız halinde ayrıca burs talebi yapmanız gerekmemektedir.
  Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan tüm adaylara, mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olması ve uygun görülmesi halinde, kontenjan sınırlaması olmadan %100 oranında öğrenci muafiyeti sağlanmaktadır.
  Birden fazla burs/indirim hakkı kazanılması halinde en yüksek olandan yararlanılabilir. İki farklı burs/indirim birleştirilememektedir.
 • Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
  Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
  Doktora programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Lisansüstü program ders gün ve saatleri çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir. Dersler genellikle hafta içi akşam saatlerinde ve tüm derslerimiz merkez kampüsümüz olan Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır.
 • Üniversitemizde uzaktan eğitim uygulanmamaktadır.
 • Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.
 • Lisansüstü eğitimlerin tamamı Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır.
 • Kurumların ilgili birimlerinden antetli ve imzalı kurumsal anlaşma talebi gelmesi halinde, farklı ve özel indirimlerden yararlanılabilmesi için gelen talepler değerlendirmeye alınmaktadır.