Burslar

Burslar

Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan tüm adaylara, mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olması ve uygun görülmesi halinde, Öğrenim ücretinden tam muafiyet sağlanmaktadir. Detaylı bilgi almak için sgs@khas.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Kamu personeline, ibraz edilmesi halinde, tezsiz yüksek lisans programlarında %20 oranında “Kamu Personeli İndirimi” uygulanmaktadır. Online başvuru sırasında doküman yükleme alanına, diğer belgeler ile birlikte kamu personeli belgesinin yüklenmesi gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi ile işbirliği çerçevesinde, İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer ve avukatlara ayrıca Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden tezsiz yüksek lisans adaylarına, Kadir Has Üniversitesi Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programlarında %25 oranında indirim sağlanmaktadır.

Kurumsal katılım söz konusu olduğunda uygulanan ek burs imkanları hakkında bilgi için sgs@khas.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

 

Kadir Has Üniversitesi Mezunlarına Yönelik Burslar

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde tamamlamış olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine herhangi bir kontenjan sınırlaması olmadan bir takım özel burs imkanları sağlanmaktadır.

Lisans Eğitimini Üniversitemizde Tamamlamış Yüksek Lisans Adaylarına:

a) Üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %100,

b) Bölüm birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %50,

c) Genel not ortalaması 3,50 ve daha üzeri olan tüm mezunlara %50,

d) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan Kadir Has Üniversitesi lisans mezunlarına tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Mezun Bursu verilir.

Yüksek Lisans Eğitimini Üniversitemizde Tamamlamış Doktora Adaylarına:

a) ALES 75, YDS 75, Genel Not Ortalaması 3,25 karşılayan ve Enstitülerinde ilk 3’e giren yüksek lisans adaylarına %100,

b) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans mezunlarına tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Mezun Bursu verilir.