whatsa

Burada verilen bilgiler sadece kural ve yönetmeliklerin bir özetidir. Mevcut tüm yönetmelik ve yönergelere https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/mevzuat web sayfasından erişim sağlayabilirsiniz. Bu dokümanları okumanız beklenmektedir. Ayrıntılı bilgi için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile sgs@khas.edu.tr e posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Lisansüstü programlarımıza %75 ve üzeri öğrenim ücreti indirim bursu ile kabul edilen tüm öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları ilk yarıyıldan itibaren her dönem SGS550 Akademik Beceriler dersini alması gerekmektedir. Bu derse kayıtlar Enstitü tarafından yapılmaktadır. Bu ders kapsamında her dönemin başında ve/veya dönem içerisinde çeşitli seminer ve çalıştaylar düzenlenmekte olup, bu etkinliklere katılım zorunludur. Ayrıca, bu derse kayıtlı olan öğrencilerden, hakettikleri indirimin karşılığında kayıtlı oldukları programların çalışmalarına destek vermeleri beklenmektedir. Bu desteğin niteliği ve süresi ilgili program koordinatörlükleri tarafından belirlenir. SGS 550 dersinden başarılı olmak için sözü edilen etkinliklere katılım ile koordinatörlük tarafından tanımlanan desteklerin verilmesi yeterlidir. SGS550 dersinden başarısız olan öğrencilerin indirimleri iptal edilir.

SGS 550 Akademik Beceriler Dersi için tıklayınız.