whatsa

%100'ÜN ALTINDA BURSLU OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ


Üniversitemizde %100 burs oranından daha düşük burs oranına sahip olan öğrencilerimiz Üniversitemize kaydoldukları ilk dönem SGS550 Akademik Beceriler dersine kaydedilmektedirler. İlgili ders kapsamında herhangi bir akademik göreve destek sizlerden beklenmemektedir.
 
%100 ORANINDA BURSA SAHİP ÖĞRENCİLERİMİZ
 
Üniversitemizde %100 burslu eğitim alan bütün öğrencilerimizin her dönem alması gereken SGS550 Akademik Beceriler dersine kaydınız yapılmıştır.
*2021-2022 Güz dönemi öncesi girişli %100 bursa sahip öğrencilerimiz SGS550 Akademik Beceriler dersine kaydedilmeyeceklerdir fakat aşağıda belirtilen görevler kapsamında destek sağlamaları gerekmektedir.
 
Ders kapsamında akademik gelişiminizi sağlamak amacıyla sizlere verilebilecek çalışmaların kapsamı hakkında bir çalışma yapılmıştır. Haftada 10 saat olabilecek bu çalışmaların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Henüz görevlendirmesi bulunmayan öğrencilerimiz görevlendirilecekleri birim tarafından daha sonra bilgilendirilecektir. Halihazırda bir göreve sahip öğrencilerimiz ise görevlerine bu kapsamda destek sağlamaya devam edeceklerdir.
 
SGS550-AKADEMİK BECERİLER DERSİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR


SGS550 Akademik Beceriler dersinin amacı “Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine akademik yaşamda gerekli temel becerilerin kazandırılması” olarak tanımlanmıştır. Bu ders kapsamında yapılacak etkinlikler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliği ve öğrencilerin kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu fakültelerin sekreterlikleri tarafından planlanır ve uygulanır. Bu etkinliklere ek olarak, %100 Öğrenim Ücreti İndirimi bursu ile öğretimlerini sürdüren öğrencilerin, kendilerine akademik beceriler kazandıracak bazı görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Her dönemin başında öğrencilere kendilerinden beklenen görevler bildirilir. Görevlendirme, öğrencilerin kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu Dekanlıklar tarafından yapılır. Öğrencilere verilebilecek görevler aşağıda sıralananlar arasından seçilir. Haftalık planlanan yükünün doldurulabilmesi için bu listede tanımlanan işlerden bir veya daha fazlası için görevlendirme yapılabilir. Dersin kapsamında hiçbir şekilde kişisel işler için öğrencilere görevlendirme yapılmamalıdır.
 
1.    Lisans programında verilen derslerde “Öğrenim Asistanlığı” görevleri
2.    Çekirdek programı derslerinde modüllerde ders sorumlularının koordinasyonunda yardımcı olmak.
3.    Derslerin problem çözme ve/veya uygulama oturumlarında yardımcı olmak.
4.    Laboratuvarlarda deneylerde yardımcı olmak.
5.    Laboratuvarda teknik uzmanlara yardımcılık yapmak.
6.    Öğrencilere mentörlük yapmak.
7.    Çeşitli paket programların kullanımında öğrencilere yardımcı olmak.
8.    Sınav gözetmenliği yapmak.
9.    Ders kapsamında iletişim-organizasyon-duyuru-poster hazırlama vb. konulara destek olmak.
10.    Proje tabanlı derslerde öğrencilere yardımcı olmak ve sunumlara katılmak. Sunumlarda sanayi ortakları ile organizasyonu sağlamak.
11.    Ders notlarının hazırlanmasında yardımcı olmak.
 


1.    Lisansüstü programlarında verilen derslerde “Öğrenim Asistanlığı” görevleri: (Yalnızca doktora öğrencileri için):
2.    Seminer dersinin organizasyonunda ve yürütülmesinde yardımcı olmak.
3.    Çeşitli yazılımların öğretilmesinde ve kullanılmasında yardımcı olmak.
 
1.    Etkinlik düzenleme, organizasyon, iletişim, sosyal medya hesaplarının aktif tutulması vb. konularda programlara ve tanıtım birimlerine yardımcı olmak. Tanıtım günlerinde aktif rol almak.
 
1.    Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden önceden onay alınması ve yukarıda tanımlanan temel ilkelere aykırı olmaması koşuluyla, Dekanlıklar tarafından talep edilecek diğer işlerin yapılmasında yardımcı olmak.