whatsa

Burslar ve Öğrenim Ücretleri

Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan tüm adaylar, “mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olması ve uygun görülmesi halinde”, %100 e varan oranda burslu kabul almaktadır.
Detaylı bilgi için Lisansüstü Burs ve Desteğe İlişkin Yönerge.

*Kamu personeline, ibraz edilmesi halinde, profesyonel (tezsiz) yüksek lisans programlarında %20 oranında “Kamu Personeli İndirimi” uygulanmaktadır.
*Online başvuru sırasında doküman yükleme alanına, diğer belgeler ile birlikte kamu personeli belgesinin yüklenmesi gerekmektedir.

*İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer ve avukatlara ayrıca Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden profesyonel (tezsiz) yüksek lisans adaylarına, Hukuk Profesyonel (Tezsiz) Yüksek Lisans programlarında %50 oranında indirim sağlanmaktadır.
*Meslek kimliklerinin veya görev belgelerinin online başvuru sırasında doküman ekleme alanına yüklenmesi gerekmektedir.

*Türkiye Adalet Akademisi ile iş birliği çerçevesinde, tüm hakimler, savcılar, hakim ve savcı adaylarına Hukuk Profesyonel (Tezsiz) yüksek lisans programlarında %50 oranında indirim sağlanmaktadır.
*Meslek kimliklerinin veya görev belgelerinin online başvuru sırasında doküman ekleme alanına yüklenmesi gerekmektedir.

*Kurumsal katılım söz konusu olduğunda uygulanan ek burs imkanları hakkında bilgi için sgs@khas.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Mezunlarına Yönelik Burslar

Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde tamamlamış olan adaylara, yüksek lisans programları için %25 Öğrenim Ücreti İndirimi, HASMED üyelerine ise %30 Öğrenim Ücreti İndirimi uygulanmaktadır.

2023 - 2024 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÜCRETLERİ

2023 - 2024 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÜCRETLERİ
Programlar Azami Öğrenim Süresi (Yarıyıl) 2023 - 2024 Akademik Yılı Lisansüstü Yıllık Ücretleri (KDV)
Tüm Profesyonel (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları 3 200.000,00 TL + KDV
Tüm Tezli Yüksek Lisans Programları 6 300.000,00 TL + KDV
Tüm Doktora Programları 12 300.000,00 TL + KDV

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutmasına Yönelik Usul ve Esaslar
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
f) Şehit yakını ile gazi ve gazi yakını: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarını ifade eder.