Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi lisansüstü program başvurularının tümü akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve sadece online olarak yapılmaktadır. Yapılan başvurular ilgili jüri tarafından değerlendirmeye alınıp, jüri önerilerinin lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından onaylanması ile kesin kabul gerçekleşmektedir. Kabul alan adaylar e posta ile bilgilendirilmektedir. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için online başvuru formunda istenilen bilgilerin eksiksiz olarak sisteme girilmesi ve doküman yükleme alanına gerekli belgelerin PDF halinde yüklenmesi gerekmektedir. 

GEREKLİ BELGELER

• Not çizelgesi (Transkript)Diploma>

• Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)

• ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE - GMAT)
Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında ALES ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır. 

• YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, YÖKDİL, TOEFL )
Tüm yüksek lisans ve tüm doktora başvurularında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
Sadece program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmamaktadır.
*İletişim Bilimleri Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans programında YDS ya da eşdeğeri zorunluluğu bulunmaktadır. **İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans adayları (KHAS-İYS) Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu sınava girmek isteyen adayların Başvuru Takvimi nde ilan edilen tarihe kadar online başvuru formunu doldurmuş olmaları ve online başvuru sırasında “İngilizce yeterlik sınavına girmek istiyorum” kısmını işaretlemeleri gerekmektedir.
Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans için geçerlidir.

İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

ALES – GRE ve GMAT Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

• Niyet mektubu

Adayın programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri max. 1000 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.

Niyet Mektubu örneği için tıklayınız.

Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.

• Referans mektubu

Online başvuru sırasında, referans olacak kişilerin e posta adreslerinin sisteme girilmesi yeterlidir. Başvuru submit edildikten sonra, referans olarak belirtilen e posta adreslerine, sistem tarafından e posta ile link gönderilmektedir. Referans olacak kişiler tarafından, e postadaki linke tıklandığında, doldurulabilir formatta bir referans formu bulunmakta olup, referans formu doldurulabilmekte ve sisteme entegre edilebilmektedirler. Referans olacak kişilerin referans formunu doldurmaları yeterli olup, ayrıca isterlerse referans mektubu da yazarak sisteme ekleyebilirler. Referans mektubu için özel bir format bulunmamaktadır. Referans formları mülakatların son gününe kadar sisteme kaydedilebilmektedir.
Referanslar (tezli yüksek lisans ve doktora için) akademik referans olacağı gibi (tezsiz yüksek lisans için) özel sektörden de tercih edilebilmektedir.
Referans mektuplarının dili Türkçe/İngilizce olabilir.
Tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında sisteme 2 adet referans bilgisi girilmesi zorunludur.

• Araştırma önerisi
Tez ile ilgili hazırlanacak olan taslak raporda araştırmanın amacı, önemi, yeniliği, yöntemi vb. hakkında detay yer almalı ve max. 500 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir. Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.
*Psikoloji yüksek lisans programında araştırma önerisi zorunluluğu bulunmamaktadır.

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

Adaylar başvuru sırasında Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık veya Oyunculuk alanlarından hangisinde odaklanmak istediklerini mutlaka belirtmelidir.

Dramatik Yazarlık veya Yönetmenlik alanları için başvuran adayların mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim etmeleri gerekmektedir. Ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır. Portfolyo teslimi başvuruların son gününe kadar C Blok C404 numaralı ofise ya da Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne yapılabilir.

Oyunculuk için seçmeler ve mülakat yapılacaktır. Adaylardan, en az biri Antik Yunan veya Shakespeare oyunlarından olmak üzere iki monolog ve bir şarkıyı jüri önünde sunmaları istenir. Monologlarda tragedya, dram veya komedi şartı aranmaz. Şarkı herhangi bir müzik türünde olabilir. Şarkının sözleri adayın anadilinde olmalıdır. Opera, müzikal ya da tiyatro şarkıları kabul edilmez. Sınav sırasında jüri adaya doğaçlama çalışmalar yaptırabilir.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Adayların genel not ortalaması (GNO) minimum 2.75/4.00 olmalıdır.Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, ayrıca “Yazılı Bilim Sınavı” yapılmaktadır.

Niyet mektubu İngilizce yazılmalı ve 1500 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, yüksek lisans programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgi içermelidir.

Spor ve Sağlık Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Adayların genel not ortalaması (GNO) minimum 2.40/4.00 olmalıdır. Adaylar profesyonel sporcu olduklarını gösterir dokümanları teslim etmeleri durumunda 2.20 ve üzeri not ortalaması kabul edilecektir.

Tasarım Yüksek Lisans Programı

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için: Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir.
Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için: Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni istenilmektedir. (Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.)

İletişim Bilimleri Doktora Programı
Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir.

Kadın Çalışmaları Doktora Programı
Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,75 ve üzeri olması gerekmektedir.

Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programı
Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 3 ve üzeri olması gerekmektedir.