Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi lisansüstü program başvurularının tümü akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve sadece online olarak yapılmaktadır. Yapılan başvurular ilgili jüri tarafından değerlendirmeye alınıp, jüri önerilerinin lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından onaylanması ile kesin kabul gerçekleşmektedir. Kabul alan adaylar e posta ile bilgilendirilmektedir. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için online başvuru formunda istenilen bilgilerin eksiksiz olarak sisteme girilmesi ve doküman yükleme alanına gerekli belgelerin PDF halinde yüklenmesi gerekmektedir. 

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

Adaylar başvuru sırasında Yönetmenlik, Dramatik Yazarlık veya Oyunculuk alanlarından hangisinde odaklanmak istediklerini mutlaka belirtmelidir.

Dramatik Yazarlık veya Yönetmenlik alanları için başvuran adayların başvuru sırasında mutlaka sisteme portfolyo (ürün dosyası) eklemeleri gerekmektedir. Ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır.

Oyunculuk için seçmeler ve mülakat yapılacaktır. Adaylardan, en az biri Antik Yunan veya Shakespeare oyunlarından olmak üzere iki monolog ve bir şarkıyı jüri önünde sunmaları istenir. Monologlarda tragedya, dram veya komedi şartı aranmaz. Şarkı herhangi bir müzik türünde olabilir. Şarkının sözleri adayın anadilinde olmalıdır. Opera, müzikal ya da tiyatro şarkıları kabul edilmez. Sınav sırasında jüri adaya doğaçlama çalışmalar yaptırabilir.

2020 – 2021 Bahar dönemi mülakatları online olarak yapılacağından, Oyunculuk alan türünü seçen adayların başvuru sırasında audition videosu eklemesi gerekmektedir. Videolarda Türkçe oynanmış bir klasik, bir modern monolog ve anadilde söylenmiş bir şarkı istenmektedir. Toplam video kaydı en fazla 9 dakika olmalı ve video yeni hazırlanmış olmalı, önceden oynanmış işlerden kolaj olmamalıdır.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Adayların genel not ortalaması (GNO) minimum 2.75/4.00 olmalıdır.Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, ayrıca “Yazılı Bilim Sınavı” yapılmaktadır.

Niyet mektubu İngilizce yazılmalı ve 1500 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, yüksek lisans programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgi içermelidir.

Spor ve Sağlık Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Adayların genel not ortalaması (GNO) minimum 2.40/4.00 olmalıdır. Adaylar profesyonel sporcu olduklarını gösterir dokümanları teslim etmeleri durumunda 2.20 ve üzeri not ortalaması kabul edilecektir.

Tasarım Yüksek Lisans Programı

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için: Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir.
Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için: Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni istenilmektedir. (Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.)

İletişim Bilimleri Doktora Programı
Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir.

Kadın Çalışmaları Doktora Programı
Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 2,75 ve üzeri olması gerekmektedir.

Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programı
Adayların mezuniyet genel not ortalaması en az 3 ve üzeri olması gerekmektedir.