whatsa

Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde bulunan Proje Geliştirme Ofisi (PGO), iNEO Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Proje Yönetim Ofisi (PYO), araştırmacılara araştırma fikirlerinin geliştirilmesinden başlayarak araştırma çıktılarının ticarileştirilmesine kadar geçen süreçte hizmet vermektedir.

Proje Geliştirme Ofisi (PGO)

Ulusal ve uluslararası fon imkanları hakkında araştırmacıları bilgilendirmekte, araştırmacıların uzmanlık alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda uygun fon programları ile araştırmacıları eşleştirmekte, proje fikrinin geliştirilmesinden ve fon kuruluşularının beklentileri doğrultusunda hazırlanmasında ve desteklenen projelerin sözleşme süreçlerinde araştırmacılara destek vermektedir. PGO, fon programlarının proje kabul tarihlerini göz önünde bulundurarak öğretim üyelerine ve yüksek lisans öğrencilerine bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve proje yazım eğitimleri düzenlemektedir. Üniversitemiz öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu pek çok ulusal ve uluslararası araştırma projesinde Yüksek Lisans öğrencileri bursiyer olarak yer alıp araştırmalarda aktif görev alabilmektedir. PGO Yüksek Lisans öğrencilerinin doğrudan başvurabileceği araştırma fonlarını da takip etmekte ve bilgilendirme yapmaktadır.

iNEO Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Araştırmacıları, çalışma alanları ve hedefleri ile uyumlu sektörler ve firmalarla bir araya getirerek işbirliği fırsatları oluşturmaktadır. Firmalara sağlanacak danışmanlık desteği ve ortak proje başvuruları gibi konularda firmalarla araştırmacılarımızın birlikte çalışmasını kolaylaştıracak tüm destekler sağlanmaktadır. iNEO TTO araştırmacılarımızı ulusal ve uluslararası sektörel firmalarla buluşturup sektörel işbirlikleri kurulmasına destek olmanın yanı sıra üniversite ve araştırma kurumları ile de bir araya getirerek araştırmacıların çok ortaklı ve büyük ölçekli araştırma projelerinde de yer alarak prestijli bilimsel fonlarla desteklenmesi için çalışmaktadır. Üniversitemizin firmalar ile yürütmekte olduğu TÜBİTAK 2244 – Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenen projeleri kapsamında öğrencilerimiz bütünleşik doktora yapma imkanı bulmakta ve eğitimleri süresince işbirliği içerisinde oldukları firmalar ile yakından çalışma ve deneyim kazanma imkanı bulmaktadır. iNEO TTO araştırmacıların yeni fikir ve buluşlarının korunması için patent tarama ve araştırma çalışmaları ile ulusal ve uluslararası patent ve faydalı model başvurularını yürütmektedir. Araştırmacıların işbirliği içerisinde olduğu paydaşlar ile imzalanan gizlilik sözleşmesi aracılığıyla fikrin korunması sağlanmaktadır. Patent tescili ile koruma altına alınan fikirlerin ticarişetirilmesi için fikir sahipleri ile firmalar bir araya getirilmektedir.

Proje Yönetim Ofisi (PYO)

Geliştirilen araştırma projelerinin bütçelerinin oluşturulmasında, araştırmacıların fon kuruluşları tarafından desteklenen projelerinin yönetiminde, finansal ve teknik raporların hazırlanmasında ve projelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasında destek vermektedir.

 

Araştırma Projelerimizi İnceleyin