whatsa

 • Not çizelgesi (Transkript)
 • Diploma
 • Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)
 • ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE - GMAT)
 • YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, YÖKDİL, TOEFL )
 • Niyet mektubu
 • Referans mektubu (2 Adet)
 • Araştırma önerisi                                                                                           

Yukarıda belirtilen puan kriterleri başvuru için minimum değer olup bazı programlarda değişiklik gösterebilmektedir. Program özelinde başvuru koşulları için Özel Başvuru Koşulları alanına bakınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 • TOEFL 2 yıl geçerlidir.
 • YDS, e-YDS ve YÖKDİL 5 yıl geçerlidir.
 • ALES, GRE ve GMAT 5 yıl geçerlidir.
 • Yurt dışında tüm TOEFL sınav merkezlerinden, yurt içinde ise (ÖSYM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın “Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ ne göre dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlardan alınan, kurum kodu (7524) belirtilmiş, TOEFL-IBT sınav sonuç belgeleri esas alınmaktadır.
 • Doktora programları ve tüm tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapacak olan adayların YDS ya da eşdeğeri belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Program dili İngilizce olan profesyonel (tezsiz) yüksek lisans program mülakatları İngilizce yapılacak olup dil sınavı yerine sayılacaktır. Mülakatta başarılı bulunan adaylardan İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelendirmeleri talep edilmeyecektir.
 • Üniversitemizin düzenlediği İngilizce sınavı bulunmamaktadır.
 • İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

Dramatik Yazarlık veya Yönetmenlik alanları için başvuran adayların başvuru sırasında mutlaka sisteme portfolyo (ürün dosyası) eklemeleri gerekmektedir. Ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için; Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir. Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için; Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin bir değerlendirme metni istenilmektedir.

Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Başvuran adayların başvuru sırasında mutlaka sisteme portfolyo (ürün dosyası) eklemeleri gerekmektedir.

Reklam ve Stratejik Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Brand Master)

Başvuran adayların başvuru sırasında mutlaka sisteme portfolyo (ürün dosyası) eklemeleri gerekmektedir.

Tasarım Yüksek Lisans Programı

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için: Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir.
Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için: Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni istenilmektedir. (Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.)

 • Lisansüstü programlara başvuruda bulunmak için ilgili lisans alanından mezun olma şartı aranmamaktadır. Farklı disiplinlerden de öğrenci kabul edilebilmektedir.*

*Tüm Hukuk programlarına sadece Hukuk lisans mezunu adaylar başvurabilirler.
** Spor ve Sağlık Psikolojisi yüksek lisans programlarına sadece Psikoloji lisans mezunu adayları başvurabilir.
*** Psikoloji Doktora programı için adayların B.A./B.S. (psikoloji) üzerine M.A./M.S. (psikoloji) derecesi olması gerekmektedir.
**** Mimarlık ve Kent Çalışmaları profesyonel (Tezsiz) yüksek lisans programlarına sadece Mimarlık, İç Mimarlık ya da Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans ve/veya Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans derecelerini almış olan adaylar başvuru yapabilirler.
***** Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji yüksek lisans programına sadece Fen ve/veya Mühendislik alanlarında lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilirler.

 • Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar (lisans derecesi ile doktoraya başlayan öğrenciler) ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı zorunlu olmayıp, gerekli görülmesi halinde uygulanmaktadır.
 • Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına olmasına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, Resmi Gazete’ de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre “Tezsiz yüksek lisans programına 06.02.2013tarihinden önce kayıt olan adaylar, aldıkları diplomaları ile doktora programı başvurusunda bulunabilirler.” Belirtilen tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programına kayıt olan adaylar ise ancak lisans diplomaları ile doktora (bütünleşik doktora) başvurusunda bulunabilirler.
 • Şayet lisans diploması ile doktora başvurusu yapılacaksa, Lisansüstü Yönetmeliği’ne göre, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekmektedir. ALES başvurulan puan türünde min 80 ya da eşdeğeri ve YDS min 65 ya da eşdeğeri puan olması gerekmektedir.
 • Maksimum 2 farklı programa başvuru yapılabilir.
 • Başvuruların sona ermesi ile birlikte, başvuru yapılan programın mülakat detayı (online ya da fiziksel mülakat, gün, saat bilgisi vb.) adaylara e-posta yoluyla iletilir. Mülakat sonucu yine adaya e-posta ile iletilir.
 • Ayrıca burs talebi yapılması gerekmemekte olup program başvurusu yapan adaylar burs için de değerlendirilmektedir.
  Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan tüm adaylar, mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olması ve uygun görülmesi halinde, %100 e varan oranda burslu kabul almaktadır.
  Birden fazla burs / indirim hakkı kazanılması halinde en yüksek olandan yararlanılabilir. İki farklı burs / indirim birleştirilememektedir.
 • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
  Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
  Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Tezli yüksek lisans ve doktora program dersleri hafta içi gündüz saatlerinde yapılmaktadır.*
  *Hukuk tezli yüksek lisans ve doktora program dersleri hafta içi akşam saat 18.00 den sonra yapılmaktadır.
  Çalışan adaylar için profesyonel (tezsiz) programları uygun olmaktadır. Dersler hafta içi akşam saatlerinde ve/veya Cumartesi günleri yapılmaktadır. Bu programlar hibrit eğitim şeklinde olup dersler online olarak da takip edilebilmektedir.**
  **Psikoloji profesyonel (tezsiz) programlarım dersleri hafta içi gündüz saatlerinde yapılmaktadır.
  Tezli yüksek lisans ve doktora programları örgün eğitim şeklinde olup dersleri hafta içi gündüz saatlerinde yapılmaktadır. Tüm dersler Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır.
 • Uzaktan eğitim seçeneği bulunmamaktadır.
 • Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.
 • Lisansüstü eğitimlerin tamamı Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır.
 • Kurumların ilgili birimlerinden antetli ve imzalı kurumsal anlaşma talebi gelmesi halinde, farklı ve özel indirimlerden yararlanılabilmesi için gelen talepler değerlendirmeye alınmaktadır.