whatsapp

Oktay Özden

 •  Özden, O. (2022). The Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 2022, Book Review
 •  Özden, O. (forthcoming). Structure of Turkish Economy: A Critical Essay, Rethinking Marxism, 2023, Book Review, 
 •  Özden, O. (forthcoming). Shaikh’s Theory of Inflation: Empirical Evidence from European Countries, Review of Political Economy (with Hakkı Kutay Bolkol), 2023 
 •  Understanding the causality among monetary aggregates: An Empirical Evidence from Turkey 2008-2020″ (with Hakkı Kutay Bolkol and Baki Demirel), 2022; presented at the 8th ICE-TEA, International Conference of Economics orginized by Turkish Economic Associations Economics, in Cappodocia University, Nevşehir, Turkey, 1-4 Sep 2022
 •  “Revisiting Shaikh’s Theory of Inflation: An Empirical Analysis from European Countries” (with Hakkı Kutay Bolkol) presented at the 24th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, in association with SOAS, the University of London, 6- 8 July 2022, London, U.K.; 
 •  “Revisiting Shaikh’s Theory of Inflation: An Empirical Analysis from European Countries” (with Hakkı Kutay Bolkol) presented at the Historical Materialism Istanbul Conference, Istanbul Kadir Has University, Istanbul, 17th April 2022
 •  “Topictisat ile İktisatçıların Twitter Verilerinin Analizi: İktisatçılar ekonomi gündemininasıl okuyor?”; presented at Why R Turkey 2022, İstanbul, Turkey (selected as best presentation and awarded for 250$)

 

Halit Güzelsoy

 •  Teker, Suat, Dilek Teker, and Halit Guzelsoy. "A measurement of dollarization." PressAcademia Procedia 16, no. 1 (2023): 237-238.
 •  Teker, Suat, Dilek Teker, and Halit Guzelsoy. "Financial inclusion and economic development: Turkey and Greece." PressAcademia Procedia 16, no. 1 (2023): 232-233.
 •  Güzelsoy, Halit, and Senem Çakmak Şahin. "Teknolojik İlerleme ve Kar Oranı Arasındakiİlişki." Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi Bildiri Özetler (2022): 15.
 •  Çakmak Şahin, S. & Güzelsoy, H. (2021). “Kâr Oraninin Düşme Eğilimi Yasasi HakkindaGüncel Tartişmalar”, 12. International Congress on Current Debates in Social Sciences (p.42). IJOPEC.

 

Muhammet Refik Nükte

 •  Türkiye'de Hanehalkı Borçluluğu: Tüik Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması VerilerininAnalizi with (Berkay Ayhan, Beyza Aman, Hasan Tekgüç), 2023; presented at the 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi organized by Türk Sosyal Bilimler Derneği, in Middle East Technical University (METU/ODTÜ), Ankara, Turkey, 1-3 February 2023