İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Tablosu

whatsa

İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Tablosu

ÖSYM tarafından yayınlanan, “Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi” 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca, uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde, sınav Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapıyor olması, şartı bulunmaktadır. Aksi takdirde sınav sonuçları kabul edilmeyecektir.

*KHAS, Bilkent İhsan Doğramacı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi ya da Sabancı Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce olan bir lisans ya da lisansüstü programından mezun olup, mezuniyetini takip eden 3 yıllık süre içerisinde herhangi bir yüksek lisans programına başvuruda bulunan ve kayıt yaptıracak olan adaylardan kayıt sırasında İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelendirmeleri talep edilmemektedir.

**PTE Akademik sınav sonucu ile başvuruda bulunan öğrencilerin, sınav sonuçları belli olduğunda Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile skor paylaşımı yapması gerekmektedir.

***IELTS, Türkiye’de YDS denkliği kaldırılmış olup, YDS eşdeğeri olarak kabul edilmemektedir.

****Üniversitemizde yüksek lisans ve doktora adayları için dil yeterlilik sınavı yapılmamaktadır.

YDS / e-YDS / YÖKDİL TOEFL - IBT PTE - AKADEMİK CAE CPE
65 78 67    
70 84 71 B  
75 90 75    
80 96 78 A C
85 102 81    
90 108 84   B
95 114 87    
100 120 90   A
Geçerli kabul edilen dil sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlara yukarıdaki tabloda yer verilmiştir.


TOEFL – IBT          : Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test

PTE – Akademik  : Pearson Test of English - Academic

CAE                        : Cambridge Advanced English

CPE                        : Cambridge Proficiency English
 

İngilizce Sınavları Geçerlik Süreleri

YDS / e-YDS / YÖKDİL TOEFL - IBT PTE - AKADEMİK CAE CPE
5 yıl geçerli 2 yıl geçerli 2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli
Sınavların geçerlik süreleri, sınav tarihinden itibaren geçerli olup yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

*Üniversitemizin kurum kodu 7524 tür.