whatsa

Program Yürütücüsü: Prof. Dr. S. Adil Sarıbay

İletişim: adil.saribay@khas.edu.tr

KHAS Psikoloji Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programı, psikolojinin üç ana dalından birinde veya birkaçının kesişim noktasında akademik çalışma yapmayı amaçlayan adayları bekliyor.

Başlangıç tarihi Eylül 2023 olan program, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji alt dallarını kapsamaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin bu alt alanlarda açılacak dersleri tamamlamaları ve tez çalışmalarını bu alanların birinde veya kesişim noktalarında yürütmeleri beklenecektir.

Öğretim üyeleri ve araştırma alanları

Prof. Dr. S. Adil Sarıbay

1

Prof. Dr. Sarıbay, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji alanında, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji alanında ve doktora deresini New York Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji/Kişilik Psikolojisi alanında almıştır.

Araştırmalarında sosyal algı, özellikle yüz morfolojisi ve yüz algısı; ve politik psikoloji, özellikle düşünce stillerinin sosyopolitik görüşlerle ilişkisi gibi çeşitli konuları araştırmaktadır. Güncel olarak holistik düşünce stili üzerine bir TÜBİTAK 1001 projesi yürütmektedir.  Daha fazla bilgi için: http://p2.khas.edu.tr/cv_program/cv_eng/3155.pdf

Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu

aslı

 

Doç. Dr. Çarkoğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji alanında tamamlamış, yüksek lisans ve doktora derecelerini Purdue Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları alanında almıştır.

Kronik hastalıkların(özellikle diyabet) aile ilişkileri ile etkileşimi, sigara kullanımı ve bırakma, tütün kullanımı ve yemek yeme gibi davranışların gelişimsel süreçleri ile beliren yetişkinlik döneminde (18-25 yaş aralığı) bu davranışların toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlik oluşumuna olan etkileri Dr Çarkoğlu’nun araştırmalarına konu oluşturmaktadır. Kendisinin son yıllarda aile sistemlerinde en ilgilendiği olgu ise babaların çocuklarının kimlik gelişimindeki rolüdür.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Asli_Carkoglu

Doç. Dr. Mehmet Harma

mehmetharva

Doç. Dr. Harma, lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra Psikoloji yüksek lisans ve doktora derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Yakın ilişkilerin işlevi, gelişmesi ve sonuçlarının yanı sıra, kişiler arası ilişkilerin farklı alanlardaki karar verme süreçleri ile ilişkilerini çalışmaktadır. Yürütücüsü olduğu araştırma grubunda lisans ve lisansüstü öğrencilerle projeler yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://corelab.khas.edu.tr

Doç. Dr. Onurcan Yılmaz

Onurcan Yılmaz

Dr. Yılmaz, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde Psikolojik Bilimler ve Sosyal Psikoloji alanlarında iki ayrı yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora çalışmalarını ise İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

Dr. Yılmaz, insan ahlakının psikolojik neden ve sonuçları hakkında çalışmalarını sürdürmektedir ve MINT Lab’ın (https://www.moralintuitionslab.com) yürütücüsüdür. Aynı zamanda, önde gelen popüler bilim dergisi Psychology Today’de “Moral Intuitions” adında düzenli bir bilimsel blog yazmaktadır (https://www.psychologytoday.com/intl/blog/moral-intuitions). Dr. Yılmaz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ahlaki yargı ve davranışların sezgisel ve analitik kökenleri ile bağlamsal (çevresel tehditler, kültürel örüntüler, dinsel inanç/inançsızlık) belirleyenleri üzerine yoğunlaşmayı ve bu konularda çalışacak lisansüstü öğrencilere süpervizörlük yapmayı planlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://mintlab.khas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Aktan-Erciyes

asliaktan

Dr. Aktan-Erciyes, lisans eğitimini İşletme alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde almış, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde psikoloji alanında tamamlamıştır.

Araştırmalarında dil – biliş arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Erken yaşta edinilen ikinci dil ile anadilin etkileşimini incelemektedir. Anlatı becerileri gelişimi, olay algısı konuları da ilgi alanları arasındadır. Eylül 2018’den beri Studies in Language and Bilingualism (SiLab) kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Şu anda ikinci dil ediniminin anlatı becerileri ve algısal süreçlere etkisini araştırdığı TÜBİTAK 3501 kariyer geliştirme projesi ve yazı dilinin zaman akış yönüne etkisini incelediği TÜBİTAK 1002 hızlı destek projesi yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://silab.khas.edu.tr/

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Gökçe

Ahu Gökçe

Dr. Gökçe, Psikoloji alanındaki lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Ludwig-Maximilians-Universität München’de nöro-bilişsel psikoloji ve deneysel psikoloji alanlarında almıştır.

Dr. Gökçe, görsel-mekânsal dikkat süreçleri, (seçici) görsel dikkat yönelimi, görsel bellek, görsel muhakeme, özet temsiller, dikkat ve yeme davranışı ile duygu-dikkat etkileşimi konuları üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Bilgisayar temelli deneysel çalışmalar yürüterek görsel bellek ve dikkat ilişkisi kapsamında uyaranların nasıl tanımlandığı, işlendiği ve temsil edildiğini incelemektedir.
Daha fazla bilgi için: http://visualcoglab.khas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sezin Öner

sezinoner

Dr. Öner, lisans eğitimini Psikoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini ise Doğuş Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji alanında almıştır. Doktora çalışmalarını Koç Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji alanında tamamlamıştır.

Duygu ve biliş süreçlerinin etkileşimi ile ilgilenen Dr. Öner, çalışmalarında otobiyografik bellek ve hatırlama süreçlerine odaklanmaktadır. Özellikle “Hatırladıklarımızı neden Hatırlıyoruz? (Neden Unutuyoruz?)” ana sorusunu sorarak belleğin işlevsel yönlerini ve bu işlevin kullanımındaki bireysel farklılıkları incelemektedir. Ayrıca, Dr. Öner, son yıllarda, toplumsal olayların hatırlanmasına ilişkin çalışmalar da yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Sezin_Oner

Dr. Öğr. Üyesi Berna Uzundağ

bernauzundag

Dr. Uzundağ, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırayla Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişsel Bilimler alanlarında almış ve doktora çalışmalarını Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır.

Dr. Uzundağ, Çocuk ve Aile Araştırmaları Laboratuvarı’nın yürütücüsüdür (http://cocukveaile.khas.edu.tr). Araştırmalarında bebek ve çocukların bilişsel gelişimine (dil, dikkat, yürütücü işlevler) ve bu gelişim ile ilişkili sosyal ve çevresel unsurlara (örn. ebeveyn-çocuk etkileşimi, sosyoekonomik seviye, ekran kullanımı) odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.bernaarslanuzundag.com

Dr. Öğr. Üyesi Demet Özer

demetozer

Dr. Demet Özer, lisans eğitimini Koç Üniversitesi İşletme ve Psikoloji alanlarındaki çift anadal programında, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise yine Koç Üniversitesi Bilişsel Psikoloji alanında tamamlamıştır.

İnsan iletişimini doğal ve interaktif ortamında araştırmayı hedefleyen Dr. Özer’in ana araştırma alanı, sözlü dile eşlik eden ve farklı duyusal yollarla iletilen iletişimsel sinyallerin (el jestleri, göz hareketleri gibi) dil üretme - anlama ve düşünme süreçlerindeki rolüdür.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Demet-Ozer

Dr. Öğr Üyesi Gamze Turunç

gamzeturunc

Dr. Gamze Turunç lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında Koç Üniversitesi'nden almıştır.

Araştırma ilgi alanları arasında çocukların refahı ve sosyo-bilişsel gelişimi ve mülteci aileler, silahlı çatışmalardan etkilenen aileler ve düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan aileler gibi savunmasız popülasyonlarda ebeveynlik davranışlarının ve ebeveyn refahının belirleyicileri yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://www.researchgate.net/profile/Gamze-Turunc

Başvuru için asgari koşullar (https://sgs.khas.edu.tr/tr/basvuru-hakkinda-basvuru-kosullari)

  • B.A. veya B.S. derecesi
  • 2.75 ve üzeri lisans ortalaması
  • ALES EA 70 ve üzeri veya GRE 680/153 ve üzeri 
  • İngilizce yeterliliği (örn. YDS 75 ve üzeri)

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

  • Transkript (resmi not dökümü)
  • Diploma
  • GRE/ALES puan belgesi
  • YDS puan belgesi (ya da e-YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi eşdeğer belge)
  • Bir adet referans mektubu (Kadir Has Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunları için gerekli değildir); ikinci mektup isteğe bağlıdır. 
  • Niyet mektubu: İngilizce yazılmalı ve 1500 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, yüksek lisans programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgi içermelidir.

Tüm başvuru sahipleri, araştırma makalesi değerlendirmesi ile ilgili sorular ve sosyal, bilişsel, gelişimsel kuramlar ve araştırma yöntemleri hakkında sorular içeren bir yeterlilik sınavına gireceklerdir.

Online Başvuru İçin Tıklayınız.