whatsapp

No

Course Name (Trk.) Dersin Adı

Course Name (Eng.) Dersin Adı

Credits

ECTS

 

I.Dönem

 

 

 

1

İş iletişimi

Business  Communications

1,5

3,0

2

İşletme Araştırmaları&Etik

Business  Research and Ethics

2

4.5

3

Uygulamalı İstatistik Yönt. 

Applied Statistical Methods

4

7.5

4

Veri Bilimi Araç.Giriş

Introduction to Data Science Tools

4

7.5

5

Veri Güdümlü Yönetim

Data Driven Management

4

7.5

 

II.Dönem  

 

 

 

6

İşletmeler için Veri Madenciliği

Data Mining for Business

4

7.5

7

Makine Öğrenmesi ve İşletme Uygulamaları

Machine Learning and its Applications to Business

4

7.5

8

Seçmeli Ders

Selective Course from Track 1/2/3

4

7.5

9

Seçmeli Ders

Selective Course from Track 1/2/3

4

7.5

 

III.Dönem

 

 

 

10

Seçmeli Ders

Selective Course from Track 1/2/3

4

7.5

11

Seçmeli Ders

Selective Course from Track 1/2//3

4

7.5

12

Proje

Project

1

15.0

 

 

 

 

 

 

TOTAL/ TOPLAM

 

 

90.0

 

 

 

 

 

 

Track1

Digital Marketing

Dijital Pazarlama

Customer Analytics

Müşteri Analitiği

Time Series Analysis for Forecasting

Tahmin için Zaman Serisi Analizi

Customer Relationship Management

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Data Visualization

Veri Görselleştirme

 

Track 2

Big Data Analytics

Büyük Veri Analitiği

Data Visualization

Veri Görselleştirme

Cloud Computing and its Applications

Bulut Bilişim ve Uygulamaları

Time Series Analysis for Forecasting

Tahmin için Zaman Serisi Analizi

Data and Technology Management

Veri ve Teknoloji Yönetimi

Track 3

Time Series Analysis for Forecasting

Tahmin için Zaman Serisi Analizi

Data Visualization

Veri Görselleştirme

Operations Analytics

İşlemler Analitiği

Strategic Management and Business Simulation

Stratejik Yönetim ve İşletme Simülasyonu

Data and Technology Management

Veri ve Teknoloji Yönetimi