whatsa

Program Koordinatörü Doç. Dr. Taner Arsan

Program, öğrencilerine güncel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hızlandığı yazılım mühendisliği, algoritma analizi ve tasarımı, paralel programlama, bilgisayar ağları, gezgin uygulamalar ve web servisleri gibi konulardan herhangi birinde yoğunlaşma olanağı sunmaktadır.

Eğitim dili İngilizce’dir.

İletişim arsan@khas.edu.tr

Neden KHAS Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı?

Mezunlarımız bilgisayar mühendisliğinin alt alanlarını genişlemesine ve kendi doktora uzmanlık alanını derinlemesine kapsayan, araştırma odaklı kuramsal ve uygulamalı bir altyapıya sahip, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında açık güncel problemleri üzerinde çalışabilen doktor mühendisler olarak iş ya da akademik hayatlarına devam etmektedirler.