whatsa

Program Direktörü Doç. Dr. Salih Bıçakçı

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı güvenlik ve bölgesel çalışmalar ağırlıklı olmak üzere küresel gelişmelerle ilgili çalışmalara titizlikle yaklaşan bir bakışa sahiptir.

Öğrencilerin araştırmacı ve eğitmen olarak ihtiyaç duyacakları derinlemesine bilgi, kuramsal perspektif ve metodolojik zenginliğe sahip olarak mezun edilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim dili İngilizce’dir.

İletişim Doç. Dr. Salih Bıçakçı

Neden KHAS Uluslararası İlişkiler Doktora programı?

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencileri akademi, siyasi uzmanlık, medya, iş dünyası ve araştırma sektörü gibi farklı alanlarda kariyer yapabilmeleri için hazırlamaktadır. Öğrenciler fakülte bünyesindeki Uluslararası Teorileri, Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik, AB Dış Politikası, Uluslararası Ekonomi Politik, Orta Doğu, Avrupa, Avrasya ve ABD odaklı bölge çalışmaları gibi faklı bilgi ve uzmanlıkları olan akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanma imkânı bulacaklardır.