whatsa

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  DOKTORA PROGRAMI

Program Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ŞADI

Elektronik Mühendisliği Doktora Programı, ulusal ve uluslararası kaynakların desteklediği çok sayıda projeye ile Telekomünikasyon Teknolojileri, Kablosuz İletişim ve Algılayıcı Ağları, Mikrodalga Sistemleri ve Kontrol konularına odaklanmaktadır.

Programın temel amacı, elektronik mühendisliği alanındaki telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerindeki zor problemleri ele alan ve yorumlayabilecek yüksek seviyeli ve yetenekli doktora öğrencileri yetiştirmektir. Doktora mezunlarımızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşların sorunlarına çözüm üretmeleri, analiz etmeleri, tasarlamaları ve sunmaları beklenmektedir. Öte yandan, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında üniversitelerde araştırmacı ve eğitimci öğretim üyesi olmak üzere doktora eğitimi vermeyi hedefliyoruz.

Öğretim dili: İngilizce

Programdaki derslerin günleri ve saatleri, öğrencinin programına göre ayarlanır.

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ŞADI (yalcin.sadi@khas.edu.tr)

Eğitim hedefleri:

Elektronik Mühendisliği Doktora Programındaki doktora öğrencilerine Telekomünikasyon ve Bilgi Mühendisliği, Kablosuz Mobil İletişim, Sensör Ağları, Mikrodalga Sistemleri ve Elektronik ve Kontrol Sistemleri gibi dersler verilmektedir. Doktora derecesi tamamlandıktan sonra, aday Telekomünikasyon ve ilgili alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. Aday, bu alanlarda farklı yöntemlerin kullanımını değerlendirebilmeli ve bu alanda yeni bilgi, yeni teori ve yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilmelidir.

Doktora derecesi tamamlandıktan sonra, aday telekomünikasyon ve ilgili alanlarda uluslararası düzeyde araştırma yapabilmeli ve karmaşık teknik soruları ele alabilmelidir. Ayrıca, aday, mesleki ve etik bütünlük ile araştırma yapabilmelidir. Karmaşık multidisipliner görev ve projelere katılabilmeli, tanınmış ulusal ve uluslararası kanallar aracılığıyla araştırma ve geliştirmede yer alabilmeli, uluslararası forumlarda alanında tartışmalara katılabilmelidir. Aday, alanındaki yeni bilgileri hızla edinebilmelidir.

Konu alanları:

  • Telekomünikasyon
  • Kablosuz ve Mobil İletişim
  • Gelişmiş Sinyal İşleme ve Haberleşme Uygulamaları
  • Mikrodalga Sistemleri ve Elektronik
  • Bilgi ve Kodlama Teorisi
  • Sensör ve Sinir Ağları
  • Kontrol Sistemleri