whatsa

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Onurcan Yılmaz

İletişim: mintlab@khas.edu.tr

Programın Amacı:

 • Psikoloji bilimi günümüzde kendi içindeki farklı alt alanlardan ve farklı bilim dallarından yöntemsel paradigmalar kullanarak disiplinlerarası bir boyut kazanmıştır. Bundan dolayı “Psikolojik Bilimler” adında araştırma odaklı ve temel hedefi insan doğasını bütünlüklü bir şekilde anlamak olan bir doktora programının açılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu hedef ışığında programın genelinde psikolojinin temel bilimsel çalışma alanlarına (örn., bilişsel, gelişim, sosyal) ve bunların etkileşimlerine odaklanılacaktır.
 • Program, tercihen KHAS, TÜBİTAK ve diğer ulusal/uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan projelerde bursiyerlik sürdürürken, aktif olarak araştırma yapacak nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedef Kitlesi

 • 4 yıllık lisans eğitiminin (Psikoloji) ardından tezli yüksek lisans (Psikoloji) eğitimini tamamlamış (veya programa başlamadan önce tamamlayacak durumda olan) öğrenciler

Programın Özellikleri:

 • Farklı alt alanlar ve diğer disiplinlerle etkileşim ve ders alma seçeneği.
 • Psikolojinin temel bilimsel çalışma alanlarına (bilişsel, gelişim, sosyal) ve bunların etkileşimlerine odaklanacaktır.
 • Programda öğrencinin seçeceği alt disiplinlerden birine ayrıntılı şekilde odaklanılarak, psikoloji biliminin ilgilendiği temel bilimsel meseleler farklı bilimsel paradigma ve yöntemler kullanılarak çalışılacaktır.

Başvuru için asgari koşullar: (https://sgs.khas.edu.tr/tr/basvuru-hakkinda-basvuru-kosullari

 • 2.75 ve üzeri lisans ortalaması 

 • ALES EA 70 ve üzeri  

 • İngilizce yeterliliği (örn. YDS 75 ve üzeri) 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

 • Lisans ve Yüksek Lisans Transkript (resmi not dökümü) 

 • Diploma 

 • GRE/ALES puan belgesi 

 • YDS puan belgesi (ya da e-YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi eşdeğer belge) 

 • 2 adet referans mektubu (Kadir Has Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunları için gerekli değildir); üçüncü mektup isteğe bağlıdır.  

 • Niyet mektubu: İngilizce yazılmalı ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. Adayın neden programa başvuruda bulunduğu, programda kim(ler)le, nasıl bir tez çalışması yapmayı düşündüğü, bu olası tez çalışması ile ilgili varsa geçmiş araştırma deneyimleri, ilgilendikleri diğer araştırma konuları, doktora programından beklentileri ve gelecek planları gibi bilgileri içermelidir. Times New Roman, 12 font ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. 

 • Araştırma önerisi: İngilizce yazılmalı ve 2500-5000 kelime arasında olmalıdır. Başlık, Özet, Giriş, Yöntem, Kaynakça ve Ekler’in dahil olduğu bir formatta doktorada çalışmak istenen konuyla ilgili bir ampirik araştırma önerisi APA stilinde yazılmalıdır.  

Tüm başvuru sahipleri, araştırma makalesi değerlendirmesi ile ilgili sorular ve sosyal, bilişsel, gelişimsel kuramlar ve araştırma yöntemleri hakkında sorular içeren bir bilimsel yeterlilik sınavına gireceklerdir.