whatsa

Program Direktörü Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu

Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora Programı, finans sektörü kurum ve kuruluşlarında veya üniversitelerde finans ve bankacılık alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellere ve akademik kariyer hedefli kişilere yöneliktir.

Zamanın değeri göz önüne alınarak programın ders planında yer alan dersler uzmanlık alanında en çok faydayı sağlamak üzere seçilmiştir. Program zorunlu, alan seçmeli ve serbest seçmeli dersler içermektedir. Alan seçmeli dersler Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde finans ve bankacılık koduyla verilen dersler olup, serbest seçmeli dersler bunun dışında aynı enstitünün tüm anabilim dalları tarafından verilen ekonomi, hukuk, işletme, iletişim, mühendislik ve benzeri disiplinlerden seçilebilen derslerden oluşmaktadır. Programın öğrencileri dersler aşamasında iki serbest seçmeli ders alabilmektedir. Programın dersler aşamasında başarılı olan öğrenciler yeterlilik sınavını başarmak ve doktora tez çalışması yaparak tezlerini başarıyla savunmak zorundadır.

Doktora programına kabul, programın ders ve tez çalışmaları gibi tüm aşamaları ile bu aşamalardaki başarı ölçüleri ve ilgili diğer koşullar Kadir Has Üniversitesi “web” sitesinde yer alan lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Bankacılık ve Finans Doktora Programının eğitim, öğretim ve tez çalışması dili İngilizce’ dir.

Programın ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu (omer.gebizlioglu@khas.edu.tr )

Neden Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora?

Programımızda alandaki küresel ve yurtiçi gelişmeleri yakından izleyen, konusunda uzman kişiler ders vermektedir. Ayrıca Fakültemiz ve Bölümüz finans ve ekonomi konularında paneller, seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerimizin teorik kazanımlarını gerçek dünyaya yönelik faaliyetlerle desteklemektedir. Kütüphanemiz ve elektronik kitap / dergi / doküman / veri tabanlarımız zengindir ve devamlı olarak geliştirilmektedir.

Öğrencilerimiz finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, finansal yönetim, veri analizi ve finansal kararlar, finansal modelleme, bankacılık teorisi ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, işletme ekonomisi, finansal risk yönetimi gibi finans konusunda olmazsa olmaz olan alanlarda uzmanlaşmaktadır. Kendini geliştirmek isteyenler için sayısal çözümleme ve modelleme alanında seçmeli dersler mevcuttur. Ders materyallerimiz İngilizce olduğundan öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim almaktadırlar. Böylece mezunlarımızın küreselleşen iş ve akademik kariyer hayatında rekabetçi konumlarda yer almaları kolaylaşmaktadır. Mezunlarımız bankalar, finansal yatırım ve danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları, şirketler ve üniversiteler gibi çok değişik kurumlarda önemli konumlarda başarıyla görev yapmaktadır.