whatsa

Neden Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora?

Programımızda alandaki küresel ve yurtiçi gelişmeleri yakından izleyen, konusunda uzman kişiler ders vermektedir. Ayrıca Fakültemiz ve Bölümüz finans ve ekonomi konularında paneller, seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerimizin teorik kazanımlarını gerçek dünyaya yönelik faaliyetlerle desteklemektedir. Kütüphanemiz ve elektronik kitap / dergi / doküman / veri tabanlarımız zengindir ve devamlı olarak geliştirilmektedir.

Öğrencilerimiz finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, finansal yönetim, veri analizi ve finansal kararlar, finansal modelleme, bankacılık teorisi ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, işletme ekonomisi, finansal risk yönetimi gibi finans konusunda olmazsa olmaz olan alanlarda uzmanlaşmaktadır. Kendini geliştirmek isteyenler için sayısal çözümleme ve modelleme alanında seçmeli dersler mevcuttur. Ders materyallerimiz İngilizce olduğundan öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim almaktadırlar. Böylece mezunlarımızın küreselleşen iş ve akademik kariyer hayatında rekabetçi konumlarda yer almaları kolaylaşmaktadır. Mezunlarımız bankalar, finansal yatırım ve danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları, şirketler ve üniversiteler gibi çok değişik kurumlarda önemli konumlarda başarıyla görev yapmaktadır.