whatsa

Program Koordinatörü Doç. Dr. Taner ARSAN

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine güncel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hızlandığı yazılım mühendisliği, algoritma analizi ve tasarımı, paralel programlama, bilgisayar ağları, gezgin uygulamalar ve web servisleri gibi konulardan herhangi birinde yoğunlaşma olanağı sunmaktadır. Gerek Türkiye’de ve gerekse yurtdışında bu alanlardaki gelişen teknolojilere paralel olarak yetişmiş insan gücüne daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Yüksek lisans programımız, bu gereksinimlere cevap verebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Tezli eğitim verilmektedir.

İletişim arsan@khas.edu.tr

Neden KHAS Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?

Mezunlar, bilgisayar mühendisliğinin alt alanlarını genişlemesine ve özel uzmanlık alanlarında da derinlemesine kapsayan, araştırma odaklı kuramsal ve uygulamalı bir altyapıya sahip, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında açık güncel problemleri üzerinde çalışabilen yüksek mühendisler olarak iş hayatına atılmakta ya da akademik kariyerlerine doktora düzeyinde devam edebilmektedirler.