whatsa

Program Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Deniz Yücekaya

Temel kaynaklara bağımlılığın arttığı günümüz teknolojik ve endüstriyel gelişiminde azalan kaynakların kullanılması en önemli araştırma alanlarında biri haline gelmiştir. Bu şartlarda sürekli gelişen ve değişen iş ve çalışma koşulları söz konusu olduğunda, Endüstri Mühendisleri; kıt kaynakları yönetebilmek, alternatif üretim politikaları geliştirmek ve projelerde disiplinlerarası koordinasyonu sağlamak gibi alanlarda öne çıkmaktadırlar. Endüstri Mühendisliği insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem önererek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır.

Temel araştırma alanları, üretim planlaması ve envanter kontrolü, imalat otomasyonu, imalat sistemlerinin tasarımı ve analizi, maliyet yönetimi, yöneylem araştırması, karar analizi, kalite yönetimi ve insan faktörleri mühendisliğidir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Tezli eğitim verilmektedir.

İletişim ahmety@khas.edu.tr

Neden KHAS Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?

Mezunlarımız gerek üretim gerekse servis sektöründe karşılaşılan endüstri mühendisliği problemlerini, bilim ve mühendislik ilkelerini kullanarak çözebilme yeteneğine, endüstriyel ve servis sistemlerinin işleyişleri sırasında ortaya çıkan karmaşık problemlerin belirlenmesi, tanımlaması, analiz edilmesi, modellemesi ve çözebilme yeteneğine sahiptirler. Bunun yanında gelecekteki değişen koşullara ayak uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek kendilerini yenileyebilmeleri öğretilmektedir.