whatsa

Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Nafiz AYDIN

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programında; geleneksel işletme programları müfredatının (yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama, ekonomi, vb.) yanı sıra, bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarının her safhası detaylı olarak öğretilir. Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasının nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim mehmet.aydin@khas.edu.tr

 

Neden KHAS Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı?

Günümüzde bilgi teknolojilerini etkin kullanmadan hayatına devam edebilecek şirketlerin sayısı gittikçe azalmaktadır. Sosyal medya adı verilen olgu insanların verilerini kendilerinin vermesini sağlarken bu verileri bilgiye dönüştürerek ticari kazançlar sağlamaktadır. Her çalışanın artık okuma yazma gibi bilgi teknolojilerini en azından temel düzeyde kullanması beklenilir. Bu kullanım düzeyi, veri toplama, veriden bilgiye geçiş ve gerek karar destek süreçlerini bilgiye dayandırma, gerekse pazarlama, yönetim, satış gibi operasyonel konularda bilgiyi ve sosyal medyayı etkin kullanma gibi yetkinlik düzeyinde ise tüm sektörlerde aranan kişi yetiştirilmektedir.

Mezunlarımız, bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (Bankacılık, Telekom, lojistik, sağlık, turizm, vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medya ve ilgili kuruşlarda, kısaca verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

İletişim

Prof. Dr. Hasan DAĞ (0212) 533 6532 Dahili: 1265 / hasan.dag@khas.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet N. AYDIN (0212) 533 6532 Dahili: 1439 / mehmet.aydin@khas.edu.tr