whatsa

Program Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadı

Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programında Telekomüniksayon Teknolojileri, Kablosuz İletişim ve Sensör Ağları, Mikrodalga Sistemleri ve Kontrol konularında, yürütülmekte olan projelerin desteği ile günün teknolojilerini izleyen çağdaş bir eğitim verilmektedir.

Programın temel amacı, elektronik mühendisliği dalı içinde yer alan güncel evrensel telekomünikasyon bilimi, mühendislik ve bilişim teknolojilerini yorumlayabilecek, bu konulara doğrudan ilgili Türkiye’nin özel ve kamu sektörlerinin sorunlarının analiz, tasarım ve çözümlerini üretebilecek ve/veya Türk ve dünya üniversitelerinde araştırma ve eğitim yapabilecek, telekomünikasyon ve bilişim mühendisliğinin en son bilgileri ile donanmış, yetenekli mezunlar yetiştirmektir

Eğitim dili İngilizce’dir.

Tezli Eğitim verilmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim:  Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadı (yalcin.sadi@khas.edu.tr)

Neden KHAS Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?

Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Program öğrencilerinin telekomünikasyon (iletişim) Mühendisliği ve bilişim teknolojilerine yönelik, kablosuz mobil iletişim sistemleri, iletişim ve sensör ağları, mikrodalga elektroniği ve sistemleri, kontrol sistemleri konularında alacakları dersler ile yapacakları bir tez çalışması sayesinde uzmanlaşması sağlanarak, özgün bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılacaktır. Öğrencilerin başarı ile tamamlayacakları yüksek lisans tezlerinin de içerdiği özgün ve yenilikçi teknikler, yöntemler ve tasarımlar Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından  yürütülen çok sayıda uluslararası ve ulusal projeler yardımı ile yüksek lisans  öğrencilerimiz tam burslu olarak desteklenmekte ve yüksek lisans  tez ve araştırma konuları proje desteği altında yönetilmektedir.