whatsa

Course Name (Trk.) Dersin Adı

Course Name (Eng.) Dersin Adı

Credits

ECTS

I.Dönem

 

 

 

Yönetim Ekonomisi

Managerial Economics

4

7.5

Veri Tabanlı Yönetim      

Data Based Management 

4

7.5

Çağdaş İşletmelerde İletişim ve Etik

Business Communications and Ethics

4

7.5

Yönetim ve Organizasyonda  Stratejik Yaklaşımlar

Strategic Approaches for Management & Organizations

4

7.5

İşletme Araştırmaları ve İstatistik

Business Research & Statistics

4

7.5

II.Dönem  

 

 

 

Finansal Yönetim  ve Analiz

Financial Management and Analysis

4

7.5

Üretim ve İşlemler Yönetimi

Production and Operations Management

4

7.5

İnsan Kaynakları Yönetimi

Human Resource Management

4

7.5

Pazarlama Yönetimi

Marketing Management

4

7.5

III.Dönem

 

 

 

Girişimcilik ve Inovasyon

Enterpreneurship and Innovation

4

7.5

Proje

Project

1

15.0

TOTAL / TOPLAM

 

 

90.0